Forandringsledelse på dagsordenen

Forandringerne står i kø på mange arbejdspladser. Vi lever i en foranderlig verden, hvor det der er en realitet i dag formentlig ikke er det i morgen. Dette er virkeligheden for mange ledere i det private såvel som offentlige erhvervsliv.

I en undersøgelse har 2 ud af 3 lederes på tværs af forskellige brancher ytret, at de forandringer, som de selv har stået i spidsen for det seneste år, har ført til en væsentlig ændring af deres ledelsesopgave.

Ofte er forandringer på arbejdspladsen ikke i sig selv svære at forholde og tilpasse sig til. De praktiske og formelle aspekter af forandringerne er ofte sat i rammer og derfor ikke de sværeste at forholde sig til. I stedet er mange ledere udfordret af de relationelle ændringer, som forandringerne afstedkommer. Ledelsesopgaven vanskeliggøres i forsøget med at forene den eksisterende arbejdskultur med forandringen, skabe motivation og engagement hos medarbejderne overfor de nye tiltag og generelt sikre en stabil drift gennem hele forandringsperioden.

De mest typiske forandringer har det seneste år været omstruktureringer, faglig fornyelse, nye IT-systemer og besparelser og disse har især fyldt meget af ledernes tid.

Selvom der kan være store forskelle på forandringer på tværs af forskellige organisationer, er der også mange fællestræk. Nogle af disse fællestræk har vi sammenfattet i form af nedenstående punkter:

  • Lyt til alle bekymringer og ønsker: Hav et sted hvor alle under en organisationsændring kan komme af med deres bekymringer eller ønsker og blive hørt.
  • Bank ikke medarbejdere på plads: Det hjælper ikke at banke folk på plads under en organisationsændring. Ofte er det medarbejdernes, der kender konteksten bedst, så det er vigtigt med en ligeværdig samtale om forholdene.
  • Hav is i maven: Der kommer til at ske fejl i løbet af forandringsprocesser. Nogle gange kræver dette, at man som leder har is i maven og stoler på sin fornemmelse af, hvad der kan gå galt og hvor der er plads til at fejle.
  • Vær ærlig og tydelig i din kommunikation: Medarbejdere har brug for en ordentlig tone og kommunikation for ikke at blive urolig under en organisationsændring. Dette fordrer den bedste opgaveløsning.
  • Vær tilgængelig: God forandringskommunikation handler i høj grad om tilstedeværelse overfor medarbejderne og fortælle de vigtigste detaljer og argumenter for organisationsændringen.
  • Vent med ting, der ikke haster: Nogle forandringer kan måske vente lidt med at blive implementeret. Hav styr på, hvad der kan lade sig gøre og hvilke omkostninger det kan medføre.

Læs meget mere om forandringsledelse her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Nyt specialølbryggeri i Carlsbergs portefølje

Carlsberg er gået sammen med amerikanske Brooklyn Brewery, en velkendt samarbejdspartner, om at etablere et nyt bryggeri i Litauen, der skal stå for en masse af selskabernes specialølproduktion.

Dette bliver det tredje projekt i rækken i 2017, som Carlsberg vil drive med samarbejdspartneren Brooklyn Brewery. I de forgangne uger opkøbte selskaberne sammen det engelske bryggeri London Fields Brewery og indgik også en samarbejdsaftale omkring lancering af selskabernes specialøl i Hong Kong.

Carlsberg oplyser, at den samlede investering i det nye bryggeri løber op i fem mio. euro, svarende til 27,2 mio. kr. og vil have en ligelig ejerfordeling mellem Carlsberg og Brooklyn.

Carlsberg er markedsledende på det baltiske marked, men har hidtil kun været tilstede med en enkelt specialøl i form af det belgiske Grimbergen-brand. Det er derfor et naturligt skridt for Carlsberg, at udvide porteføljen i et marked, hvor konkurrenterne i Royal Unibrew sidder stærkt på det næststørste bryggeri og en del af de lokale brands.

Det skærpede fokus på det østeuropæiske marked stemmer således godt overens med Carlsbergs strategi for nabomarkedet i Rusland, hvor der tegner sig en tendens blandt den yngre del af befolkningen om ikke kun at drikke vodka for at blive fulde, men i stedet smage de mange nye, forskellige specialøl. Det østeuropæiske marked er i fuld udvikling og Carlsberg udnytter denne tendens med sin nye aftale med Brooklyn Brewery omkring opførelsen af et helt nyt specialølbryggeri i Litauen.

Det bliver spændende at følge med på sidelinjen og se, hvordan dette nye specilølbryggeri får betydning for Carlsbergs og Brooklynm Brewerys succes i Østeuropa.

Læs meget mere om strategi, organisation og ledelse her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

HR savner synlighed

Det er nemt nok at stille sig op som salgschef og fortælle medarbejderne og de andre chefer, at nu har man hentet en ordre hjem til 20 millioner kroner. Men er man HR-chef, er det sværere at træde op på skamlen og fortælle, at medarbejdertilfredsheden er gået frem med to procentpoint. Det er tilsyneladende situationen for mange HR-ansvarlige i danske virksomheder. Man kan undre sig over, at forretningsdrevet HR ikke er slået mere igennem blandt HR- og udviklingsfolk. De danske HR-afdelinger kan med fordel komme med “mere forretningsdrevet strategisk indspark” til diskussionen – Både i den offentlige debat og ude i virksomhederne – om, hvor de forskellige typer aktiviteter skal placeres i HR funktionen, og hvordan medarbejderne bedst kan møde markedsudviklingen og indgå i den fremadrettede forretningsudvikling.

HR-afdelingerne bør komme helt ind på direktionsgangen som del af den strategiske ledelse. Mange virksomheder arbejder i denne tid med begreber som HR-partner, Business Partner etc., især for at forsøge at skabe den nødvendige nærhed samt motivation. På den nye store MasterClass i HRM sættes der indgående fokus på erfaringerne med dette. Samt på eksempler, hvor HR Partner rollen har bragt HR tættere på forretningen. Læs mere på http://www.ifpe.dk/masterclass-i-human-resource-management-338.html 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Henrik Holt: Mellemlederen viser vej

I dag udøver en mellemleder ikke blot ledelse nedad, men også ledelse opad og er dermed ikke kun repræsentant for egen enhed, men også ambassadør for virksomhedens overordnede vision, værdier, mål og strategier.

Hvad er det, der gør, at mellemledere, der er blevet kaldt en truet dyreart og på vej til udryddelse, trives i bedste velgående? Hvad er det, der gør, at udviklingsprogrammer, der forbereder mennesker på deres første lederjob, også trives? Seneste skud på stammen er f. eks. et storstilet program i den kommunale sektor, hvor 117 ledelsestalenter fra 15-20 kommuner “gøres klar” til deres først mellemlederrolle. Grunden er, at vi groft har undervurderet det behov og den efterspørgsel, der fortsat er for “at blive udsat for ledelse”. Forbered dig til de udfordringer og det ansvar, der ligger i lederrollen, og styrk dine faglige og personlige kompetencer. Læs mere her http://www.hrk.se 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin