Mobiltelefoner ødelægger dagdrømmene

Konstante notifikationer om opslag og beskeder får os til at tjekke mobilen flere gange dagligt.

Det konstante forbrug af smartphonen hver eneste gang vi har et øjeblik, ødelægger vores chance for at dagdrømme. Dagdrømmeri er ellers en god ting, mener Albert Gjedde, professor i neurobiologi hos Københavns Universitet.

Han siger, at dagdrømmeri styrker vores evne til at planlægge og træffe beslutninger.

Når vi dagdrømmer, gennemgår vi oplevelser, og tænker over fremtidige planer, der er baseret på vores erfaringer –en form for læringsproces.

Det hjælper blandt andet på vores evne til at forudse udfordringer og styrker vores kreativitet, siger han.

 Vi får en generation, der ikke planlægger

Problemet er, at når der dukker en notifikation op, bliver hjernen belønnet med dopamin.

Det gør os afhængige af at hele tiden skulletjekke, hvad der sker.

– Det betyder, at al den tid, vi skulle bruge på at planlægge vores fremtidige træk – det, jeg kalder dagdrømmeri – den går tabt, fordi vi hele tiden “er på”, siger Albert Gjedde i ‘Go’ morgen Danmark’.

Albert Gjedde frygter især konsekvenserne for den yngre del af befolkningen.

– En hel generation vokser op uden den her planlægningstrang, som vi andre er kommet til, fordi vi ikke havde smartphones, dengang vi var omkring puberteten.

– Det får de konsekvenser, at de kommer til at handle impulsivt og kommer til at møde ting, de ikke har forudset. Man får, så at sige, en tilværelse og et samfund i konstant krise, fordi der er nogle ting, der sker hele tiden, der ikke er styr på, lyder det fra professoren.

Derudover kan det konstante brug af smartphonen påvirke vores empati, samt evne til at opbygge almindelige menneskelige relationer.

Hos IFPE sætter vi fokus på hjernen og læring. Læs mere her

Kilde TV2 10 juli 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Innovation og kreative løsninger i forretningsgange

Innovation og kreativitet kræver nytænkning. Probanas Mini MBA giver deltagere en grundlæggende forståelse for virksomhedsdynamik og praktiske værktøjer til at tackle dem, som giver deltagerne en innovativ tilgang til forretningsgange.

Udannelsen skaber fornyet inspiration, som er centeret i 6 moduler, der tilsammen giver deltagere en solid indføring i afgørende aspekter af virksomheders liv:

  • Personaleledelse & psykologi
  • Forandringsledelse
  • Forretningsudvikling og strategi
  • Værdiskabende ledelse
  • Resultatorienteret ledelse
  • Udviklende ledelse

Efter endt uddannelse vil medarbejderne være i stand til at håndtere udfordringer og skabe nytænkende løsninger, der kan optimere forretningsgange i virksomheder.

Uddannelsen er baseret på blended learning som er en kombination af kursusdage og e-learning der er optimal for den travle medarbejder.

Læs mere på minimba.dk 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Hvad der er sparet, er ikke altid tjent

Mange virksomheder har de seneste år valgt at outsource. Især protuktionsfunktionen flyttes ud af Danmark. Men uforudsete omkostninger kan være en ubehagelig overraskelse. Se http://www.ifpe.dk/dip.html

De fleste virksomheder vælger outsourcing for at spare lønkroner. En sådan udflytning medfører ekstra udgifter til transport, lagerplads, længere leveringstider og mere kontrol. Dette er noget, de fleste kalkulerer med fra starten. Men når problemer såsom upålidelige leverancer og ringe kvalitet pludselig opstår, så kan det potentielt omkostningsminimerende outsourcingeventyr blive en rigtig dårlig forretning. Kun to ud af tre virksomheder, der har outsourcet inden for de sidste fem år, har fået indfriet deres forventinnger om omkostningsbesparelser. Under halvdelen af virksomhederne er tilfredse med kvaliteten af produkterne, fleksibiliteten og leveringsevnen. Lektien her er, at det ikke er alle omkostninger, der kan indføres i et excel-ark og udregnes på forhånd. Dette har hver tiende virksomhed, som oprindeligt outsourcede, måtte sande, og dermed flytte produktionen tilbage til Danmark igen.

Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Næste generation af ejerledere har store ambitioner

Kommende ledere i ejerledede virksomheder er klar til den digitale fremtid, det viser en ny undersøgelse, hvor 41 % mener, at deres nuværende strategi er klar til den digitale fremtid. Undersøgelsen er foretaget internationalt af PwC. Ifølge undersøgelsen mener omtrent en tredjedel (29 %), at ejerledede virksomheder er hurtigere til at omstille sig til ny teknologi sammenlignet med andre virksomhedstyper.

”Undersøgelsen viser, at digitalisering er et område, hvor den unge generation står klar til at bringe den ejerledede virksomhed ind i den digitale fremtid. Mange i den næste generation ønsker, at virksomheden gør mere på den digitale front for at klare sig i konkurrencen” siger Jesper Møller Langvad, partner i PwC og markedsleder for SMV, til Leder Idag.

Med IFPEs Mini MBA får deltagere blandt andet indblik i forandringsledelse, forretningsudvikling og strategi, som gør ledere i stand til at agere i komplekse markedssituationer. Spar 50 % i dag på Mini MBAen og tilmeld dig for 12.500 kr. ex moms. Tilbuddet gælder tilmeldinger inden kl. 16.00 imorgen, fredag d. 15. juni.

Tilmeld dig via mail til info@ifpe.dk, telefon 39658822 eller på hjemmesiden ved at anføre ”HR-DIP”. NB. Tilbuddet gælder ikke med tilbagevirkende kraft. Læs mere og tilmeld dig her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

McKinsey: Ledelse i Danmark

Tre McKinsey-konsulenter har undersøgt hvilke ledelsesmæssige egenskaber, der giver den største værdiskabelse for virksomheden. Se http://www.ifpe.dk/dip.html

De tre konsulenter dannede sig et overblik over den relevante faglitteratur og undersøgte derefter, hvordan ledelsesmæssige egenskaber var repræsenteret i 81 forskellige virksomheder. Her følger de egenskaber, som konsulenterne kom frem til var de mest værdiskabende.

1: Løs problemer effektivt: Før en beslutning træffes, skal problemet forstås. Information skal indhentes, analyseres og overvejes. Dette er en afgørende forudsætning for at kunne træffe de rigtige beslutninger, uanset størrelsen af beslutningen.

2: Vær resultatorienteret: De mest resultatorienterede ledere er særligt optagede af effektivitet og produktivitet, og kan identificere og prioritere de opgaver, der skaber mest værdi.

3: Søg forskellige perspektiver: Ledere, der er opmærksomme på nye tendenser og ændringer i omgivelser, er især gode til at søge andre perspektiver. Ledere, der evner dette, er i højere grad i stand til at basere deres beslutninger på kølig analyse og se bort fra fordomme.

4: Vær støttende over for andre: Støttende ledere er ledere, der forstår og fornemmer, hvordan andre mennesker har det. Sådanne ledere kan vise autencitet og oprigtig interesse i deres kolleger og medarbejdere, hvilket hjælper dem med at overkomme udfordringer af forskellig art. Derigennem fremmes organisatorisk effektivitet.

Bliv en bedre leder. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Kriseledelse – Få værktøjerne

Selv store virksomheder har vanskeligheder med at håndtere overgangen fra de seneste års kriseledelse til en kundedrevet vækststrategi, og den mest efterspurgte ydelse fra mange af landets største virksomheder er i øjeblikket ny viden og inspiration på ledelsesniveau samt opdateret viden om salg.

Mange virksomheder har satset millioner af kroner på store branding-projekter inden for de senere år uden at få salget til at stige, hvorfor ledelserne nu er begyndt at sætte fokus på salget… Når store forandringer ruller igennem organisationerne, øges kravene til kommunikation, forståelse og ledelse. Forandringer såsom fusioner, nedskæringer, omfattende strukturændringer, omorganisering af arbejdet, nye krav til opgaveløsning og kvalitet osv.. I dette spændingsfelt kan I trække på Mini MBAen – Landets største lederuddannelse (flere end 8.500 danske ledere har tilmeldt sig uddannelsen).

Mini MBAen giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb, som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder.

Mini MBA uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.

Uddannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste management områder – herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din dagligdag.

Uddannelsen har det klare mål at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft.

Læs med og få inspirationen på http://minimba.dk/ 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

God ledelse = dansk ledelse?

Det er nok ikke undgået nogens opmærksomhed at Danmark inden for de seneste 10 år har formået at sætte sig selv på verdenskortet igennem både madlavning i verdensklasse og dogmefilmproducering. Danmark er kendt for at sætte sine egne regler for hvad som kendetegner god kvalitet. http://www.ifpe.dk/dip.html

En nylig undersøgelse udført af CBS professorerne Flemming Poulfeldt og Henrik Holt-Larsen kan måske være begyndelsen på en ny æra inden for dansk ledelse. Undersøgelsen viser at danskerne har en helt særlig form for ledelse som, hvis der bygges videre på de stærke sider og de dårlige vaner vendes rundt, kan blive starten på en ny ledelsesæra.

De danske ledere er gode til at skabe tillid, udvise respekt og til at sætte en tydelig retning. Hvis man beholder fokus på disse 3 styrker og samtidig forsøger at arbejde med det faktum at danske ledere ikke er gode til at udnytte spændinger og konflikter konstruktivt, ikke er åbne overfor kritik og ikke er gode nok til at skabe en læringskultur så vil den danske ledelseskultur kunne blive afgørende for Danmarks fremtidige vækst.

Vil du blive skarpere på den danske ledelsesmodel, læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

4 grunde til efteruddannelse

Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, og det er derfor vigtigt at følge med udviklingen, så du forbliver en attraktiv medarbejder og kollega i fremtiden. Kompetenceudvikling betyder både noget for din arbejdsglæde men også for dine chancer for nye arbejdsopgaver, nye udfordringer og måske en ny stilling.

IFPE giver nu 4 gode grunde til at du bør efter- og videreuddanne dig:

1. Forbliv en værdifuld og attraktiv medarbejder/kollega
Ny teknologi, nye arbejdsmetoder og nye jobfunktioner betyder øgede forventninger og krav til dine kompetencer. Disse erhverver du dig gennem efter- og videreuddannelse.

2. Få mere i løn
Jo mere du uddanner dig, des mere attraktiv bliver du og derved øges dine muligheder for at stige i løn. Med efter- og videreuddannelse erhverver du dig nye kompetencer, som giver gode argumenter til en lønforhandling.

3. Øg muligheden for at komme i job eller skifte job
Efter- og videreuddannelse øger dine muligheder for at få det job, som du drømmer om. Uanset om du er i job og drømmer om et andet, eller er ledig og jobsøgende, erhverver du dig kompetencerne til at stå mere forhandlingsstærkt gennem efter- og videreuddannelse.

4. Få mere ansvar
Efter- og videreuddannelse kan også hjælpe dig videre i det job, du har. Med kompetenceudvikling kommer muligheden for mere ansvar samt andre arbejdsopgaver. Uddannelse er altså din mulighed for at påvirke dit arbejde, så det bliver ved med at være interessant for dig.

Hos IFPE sætter vi fokus på din kompetenceudvikling og giver derfor 3 kurser for 9.000 (kurser á værdi 4.500) indtil i morgen kl.16.00. Gå ikke glip af dette enestående tilbud for at skabe merværdi og effektivisere din hverdag til en rigtig god pris. Find kurser her

Anfør rabatkoden ”HR-3” i kommentarfeltet ved tilmelding for at få rabatprisen. Vil du have mere vejledning ang. hvilke kompetenceløft der passer lige nøjagtig til dig, er du mere end velkommen til at ringe til os på +45 39658822 eller skrive en mail til info@ifpe.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Pengeregn over danske topchefer

I Topcheferne i de danske C20-selskaber oplevede en samlet lønfremgang på 22 pct. fra 2013 til 2014. Udenlandske direktører presser lønniveauet op. 


Det er blevet mere lønsomt at være topchef i de største børsnoterede virksomheder herhjemme.  Lønnen til topcheferne i C20- virksomhederne er steget 22 pct. fra 2013 til 2014, viser Jyllands-Postens gennemgang af topcheferne lønpakker, som de er offentliggjort i årsregnskaberne.  Topchefernes løn stiger hovedsageligt, fordi deres bonus stiger. Hvor grundlønnen blot stiger 6 pct., skyldes resten den variable del af lønnen. Det hænger sammen med, at virksomhederne har klaret sig godt.  »Det er et udtryk for, at den danske økonomi ikke har det så dårligt, som vi går og fantaserer om. Virksomhederne har haft et godt år målt både på resultater og aktiekurser, og det er noget, som man belønner,« siger professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet.
Læs mere om ledelse her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Plads i bestyrelsen – tør du bruge dit netværk?

Bestyrelsesarbejde er ikke kun for erhvervslivets elite. Der findes et hav af bestyrelsespladser i både nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er mulighed for at få en plads, hvis du har de rette kompetencer.
I kølvandet på finanskrise og mere komplekse regler er der kommet et skærpet fokus på ledernes kompetencer, og der bliver stillet større krav til bestyrelserne rundt om i landets virksomheder – og det kan være en god idé at efteruddanne bestyrelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af virksomheden, men er derudover også ansvarlig for at overvåge direktionen. I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer.
I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere & dygtige advokater, har vi udviklet den kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.
MasterClass i Bestyrelsesarbejde giver dig værktøjskassen med alle de vigtige redskaber inden for bestyrelsesmedlemmer.
Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering.
Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder flg.: Læs med på http://www.ifpe.dk/mcb.html
Klik ind på din uddannelsesplatform eller ring og hør nærmere på telefon 39 65 88 22.
Vi kører kampagner i dag, hvor du kan spare om til kr. 12.500,- i forbindelse med din tilmelding bla. til den kendte Mini MBA – se http://epu.dk/minimba.htm samt til vores MasterClasses, se http://www.ifpe.dk/#home-category

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 12