Gravide skal have hjælp til at undgå sygemeldinger

Gravide kvinder har i gennemsnit 48 sygedage inden deres barsel begynder. Det er alt for højt og bør forebygges, mener SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

Der er naturligvis et utal af årsager til sygedagene, og derfor bør vi være bedre til at møde den enkelte og tilbyde hjælp og vejledning allerede tidligt i graviditeten.

Tallet dækker både over gravide med store gener, som må sygemeldes i flere måneder, og over andre, der har få sygedage.

Sygedage kan forebygges

Ifølge Pia Olsen Dyhr bør vi kunne forebygge mange af sygedagene. På den baggrund foreslår SF, at alle gravide skal have ret til mindst to forebyggende besøg af en jordemoder på deres arbejdsplads under graviditeten.

På dagsordenen kan der være, hvilke udfordringer der kan være ved den enkeltes arbejde i forhold til graviditeten. Jordemoderen kan dermed selv se, hvilke arbejdsopgaver kvinden har og forudse eventuelle problemer, før de opstår.

Norges har en forsøgsordning

I Norge har de opnået flotte resultater med en forsøgsordning. Der har gravide fået tilbud om tre jordemoderbesøg. Resultatet var at sygefraværet blev bragt ned fra 17 uger til seks uger.

Forsøgsordningen er dog ikke gratis. Omkring 60 millioner ifølge SF’s beregninger. Men på den anden side kan pengene tjenes ind, ved at de ekstra arbejdsdage vil give flere skatteindtægter, og samtidig vil det offentlige spare millioner på sygedagpenge.

Venstre og dansk arbejdsgiverforening er umiddelbart positive overfor forslaget.

Hos IFPE sætter vi fokus på sygefraværet og inviteret derfor til Temadag om Sygefravær. Læs mere her

Kilde – Pia Olsen Dyhr, TV2 25. juli 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Sig stop! Fire trin til forebyggelse af stress

Stress er efterhånden blevet reglen mere end undtagelsen på de danske arbejdspladser. Det er således ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt stress er til stede men i højere grad i hvilket omfang. Det er derfor essentielt, at du som medarbejder er bevidst om, hvordan du bedst håndterer og forebygger stress i hverdagen. 

Stress er en tilstand af anspændthed og manglende motivation. Vedvarende og langvarig stress kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad der er årsag til denne tilstand. Stress er i mange tilfælde arbejdsrelateret, og her kan det være brugbart med konkrete redskaber, som den enkelte kan bruge til at forebygge stress i det daglige. STOP! er et lille men effektivt værktøj mod stress, som yderligere kan hjælpe til at have fokus på det vigtigste. Det er simpelt og består af fire trin, som er repræsenteret af de fire bogstaver i ordet STOP.

Trin 1: Stop op
Når du er i gang med en opgave, eller du skal til at gå i gang med at lave noget nyt, så kan det være givende at stoppe op og tage en time out. Dette er selvfølgelig især vigtigt, hvis du føler, at du er ved at miste overblikket, men det kan også være en god ide at gøre det til en vane minimum at gøre det en gang i timen. Når du er stoppet op, udfører du derefter de resterende tre trin.

Trin 2: Træk vejret
Ved at fokusere og arbejde med vores vejrtrækning kan vi opnå ro og reducere vores stressniveau. Ved at trække vejret på følgende måde vil du opleve større kontrol over din vejrtrækning. Tæl langsomt til 8 mens du trækker vejret ind, tæl langsomt til 4 mens du holder vejret og tæl langsomt til 4 mens du ånder ud. Øvelsen skal gerne gentages 5-10 gange, og det er vigtigt, du fokusere på dit åndedræt imens. Herefter kan du forsætte med det næste trin.

Trin 3: Observér
Næste trin handler om at observere situationen. Her skal du være opmærksom på, hvordan du har det både fysisk og psykisk, så du hele tiden mærker efter, om du har det godt. Hvilke tanker kører rundt i hovedet på dig, og har du overblikket? Husk at kigge dig omkring, så du også har føling med, hvad der sker rundt om dig. Når du har gjort dette, er du klar til det sidste trin.

Trin 4: Planlæg
Det sidste trin omhandler din planlægning, som skal bidrage til at skabe overblik i dine opgaver. To-do listen er her et fint værktøj, da du på den måde gør det overskueligt for dig selv, hvad du skal eller bare gerne vil have gjort. Her er det vigtigt, at det er en fysisk liste, og ikke bare noget du har i dit hoved. Det kan endda være nyttigt at skrive punkter som pause og en hurtig snak med kollegerne på listen, så du husker de små pusterum i hverdagen. Det virker måske banalt, men listen kan ligeledes hjælpe med at udvælge, hvad der er vigtigst netop nu. På den måde giver STOP! dig automatisk en chance for at overveje, om du bruger din tid hensigtsmæssigt eller ej.

IFPE inviterer dig og dine kolleger til konferencen ”Stresskonferencen 2017 – Find balance i arbejdslivet”, hvor du som deltager vil få indsigt i stress som fænomen, samt hvordan du forebygger og behandler stress. Hvis I tilmelder jer  inden den 29 juni kl. 16.00 med rabatkoden ”HR-STRESS” tilbydes I en deltagerpris á kun kr. 6.500 (normalpris kr. 9.000). Slå til nu og start kampen mod stress i dag!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

For forandringens skyld

To bøger udfordrer i den grad det gængse billede af ledelse.

Svend Brinkmanns bog “stå fast” er et opgør med blandt andet selvudviklingsindustrien, men også selvledelse, coaching, anerkendende ledelse, passion og andre lignende begreber. I stedet mener han, at vi skal fokusere mere på pligtfølelse, at undertrykke sine følelser, at lade være med at “mærke efter i sig selv” osv. Hans forslag er dog mere en tankeprovokation end egentlige praktisk ladesiggørlige forslag. Dog er der nok mange, der kunne bruge overvejelserne i denne bog. Det samme gør sig gældende for Christian Ørsteds Livsfarlig Ledelse, der udkom sidste år. Han kritiserer især selvledelse, som får folk til “frivilligt” at blive coachet på selv at sætte mål, som prædiker ‘passion for arbejdet’ og positiv tænkning. Det lægger et langt større ansvar på den enkelte medarbejder end tidligere, hvor det var lederens ansvar at uddelegere opgaver og fastsætte mål. Overfladisk set er pointen i begge bøger, at disse moderne ledelsesmetoder muligvis virker glimrende på kort sigt, men på langt sigt medfører det anspændthed, udbrændthed og stress. Dermed må der findes en balance mellem den nuværende selvledelse- og performancekultur og de ledelses- og ansvarselementer, der kan fungere på langt sigt.

Læs mere om god ledelse her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Finanssektoren er vilde efter flere it-medarbejdere

Kampen om flere it-medarbejdere er skærpet og især i finanssektoren er der høj efterspørgsel efter medarbejdere med kvalificerede it-kompetencer. Dette har også fået lønniveauerne til at stige for medarbejdere med disse særlige kompetencer. Det er ren udbud/efterspørgsel.

De sidste fire år er antallet af medarbejdere med særlige it-kompetencer steget med hele 19% i finanssektoren og dette tal forventes kun at stige yderlige de næstkommende år. (Tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening 2017).

Sikre dine egne it-kompetencer nu og få et nøk op ad lønstigen på arbejdsmarkedet. Flere og flere virksomheder, ikke kun i finanssektoren, mangler og leder efter arbejdskraft med solide kompetencer inden for it-feltet. Det kan derfor være et fordelagtigt valg at investere i dine kompetencer inden for dette felt.

Hos IFPE er vi specialister inden for kompetenceudvikling til modne erhvervsfolk. Ta’ et kig på vores mange it-kurser inden for Excel, Project, VBA og meget mere her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Danskerne er gladest på jobbet

Igen er danskerne blevet udnævnt til de gladeste på jobbet i en international undersøgelse. Se http://www.ifpe.dk/bestsellere/hr-konsulent-uddannelsen.html

Der kan være mange grunde til, at netop danskerne ligger højest på listen, og ganske givet ligger et komplekst samspil af flere faktorer bag. Nogle af disse faktorer kan være følgende: Rimelige arbejdstider, lav magtdistance, generøs arbejdsløshedsforsikring, konstant læring og et decideret fokus på arbejdsglæde. Disse faktorer er Danmark ikke alene om at besidde og udnytte til at skabe bedre arbejdsglæde, men vi ligger højt på alle disse faktorer, hvilket kan udgøre den afgørende forskel. Og glæden kommer ikke kun medarbejderne til gode. Undersøgelser påviser, at glade medarbejdere er mere produktive og innovative, og at glade arbejdspladser af disse årsager tjener flere penge. Dermed kan førstepladsen være med til at forklare, hvorfor Danmark har nogle af verdens mest produktive medarbejdere og hvorfor vi har klaret os så fornuftigt i løbet af finanskrisen.

Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Dansk ledelse i høj kurs

Luxembourg er et lille land med mange nationaliteter, hvilket kræver en særlig opmærksom for de danske ledere i landet. Alligevel er dansk ledelse i høj kurs. Bankmanden Steen Foldberg arbejder i Luxembourg og deler ud af sine erfaringer. Se http://www.ifpe.dk/dip.html

Der kan være mange og store forskelle i kulturen, arbejdsmiljøet og ledelsesstilen, når man som leder drager udenlands. Men i Luxembourg ses dansk ledelse som noget særligt. Steen Foldberg forklarer, at hans medarbejdere i Luxembourg blev meget overraskede, da han sagde, at han ikke altid har ret. Arbejdskulturen i mange andre lande er præget af meget mere autoritetstro, hierarki og med langt mere magtdistance end vi er vant til i Danmark. Han forklarer yderligere, at det mest almindelige fejltrin for danske ledere er ikke at sætte sig godt nok ind i den nye kultur: “En ny chef behøver ikke nødvendigvis at gå ind og få alle problemer løst med det samme. Ofte løser problemerne sig selv. Kig på det store billede og forstå, at der er andre kulturer end den danske.”

Går du med lederdrømme? Så kan du med fordel deltage på Mini MBA’en. Læs her om næste opstart. 

Ønsker du rådgivning til hvilket kursus og uddannelse, der passer bedst til dine behov – ring til os på telefon: 39658822

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Danske ledere uddanner sig i psykologi

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber der er uundværlige – især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for, at navigere rundt i komplekse omgivelser.

Psykologi er ikke længere begrænset til at være et blødt redskab i virksomhedens HR-afdeling. Psykologi og moderne personaleledelse er blevet afgørende ledelsesværktøjer, som ledere på alle niveauer skal mestre for at kunne opretholde og videreudvikle virksomhedens interne og eksterne opgaveløsning og kvalitet. Så arbejder du ikke allerede i dag med redskaber som fx personlig psykologi, så er du nødt til at gøre det i morgen.

Ledere skal i dag lede og løfte i retninger, hvor talknuseri, kundefokus og værdiskabelse ikke længere er nok til at komme i mål – og videre. I dag skal psykologi som ledelsesværktøj anvendes på linje med andre effektive ledelsesværktøjer som lean og resultatstyring. Hos IFPE samarbejder vi derfor med nogle af landets førende psykologer, som blandt andet står bag en del af pensum på vores Mini-MBA’s populære første modul om personaleledelse og psykologi.

Langt de fleste virksomheder har gennem finanskriseårene oplevet og gennemgået store forandringer. Virksomheden er blevet skåret ind til benet. Eller opkøbt. Virksomheden har skiftet produktfokus. Eller har ikke længere fokus på produkter. Det har stillet store og nye krav til virksomhedens øverste ledelse og til de ledere, som dagligt skal se medarbejderne i øjnene og vise retning. Store forandringer forklares ikke udelukkende med et tal på en bundlinje – der skal arbejdes med involvering, forståelse, holdfølelse, kompetenceudvikling, arbejdspsykologi, konflikthåndtering og medarbejderadfærd. For blot at nævne enkelte af de mange ledelsesområder, der kræver styr på psykologien og den moderne personaleledelse. Læs med på http://www.minimba.dk

I virksomheder uden et skarpt ledelsesfokus på psykologi og moderne personaleledelse er risikoen for nedsmeltning overhængende stor. Både den menneskelige og den virksomhedsrelaterede nedsmeltning, vel at mærke. Der sker nemlig oftest to ting, når virksomheden glemmer psykologien – enten går medarbejderne derhjemme med stress, eller også har de i god tid forladt virksomheden til fordel for en mere professionel virksomhed, hvis DNA er bygget på viden om, at vækst, innovation, drift og fremdrift er dybt afhængig af høj medarbejdertrivsel, åbenhed og forandringsforståelse. Læs med på http://www.minimba.dk 

Psykologi som ledelsesværktøj handler ikke så meget om at flytte mennesker fra minus til plus. Det handler ikke om at helbrede en såret sjæl. Psykologi som ledelsesværktøj handler om at flytte mennesker fra plus til plus, plus. Om at ruste til nye tider og nye forandringer i en ny virksomhedsvirkelighed, hvor netop forandringer ikke længere er en negativ konsekvens, men et aktivt tilvalg i en agil strategi, der skal gøre danske virksomheder konkurrencedygtige i en globaliseret verden, hvor i går var i går, og i morgen er i dag. Læs med på http://www.minimba.dk 

Det første modul er om personaleledelse og psykologi giver ledere en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetenceudvikling. Der er fuld fokus på at udvikle evnerne som personaleleder i en moderne virksomhed med et målrettet udsyn. Og der er fuld fokus på at komme hjem med et effektivt kendskab til positiv psykologi, som, i modsætning til store dele af den mere traditionelle psykologi, har fokus på det sunde menneske og på dokumenteret viden om, at et øget fokus på medarbejderens styrker skaber langt bedre trivsel og langt bedre præstationer. Læs med på http://www.minimba.dk 

Med et øget fokus på psykologi og moderne personaleledelse følger også et øget fokus på den interne kommunikation. Den interne kommunikation handler her groft sagt om to ting: 1) Informer medarbejderne om, hvor virksomheden skal hen og hvorfor. Og involver medarbejderne i, hvordan virksomheden og medarbejderne i fællesskab skal nå målet. 2) Engager medarbejderne ved at inddrage dem, og motiver dem gennem god kommunikation, som alle kan høre – og forstå. Virksomhedens store og små forandringer er nemlig langt nemmere at forstå, anerkende og arbejde under, når og hvis man som medarbejder kender the why og the how. Psykologi og moderne personaleledelse er derfor tæt forbundet med åbenhed. Og åbenheden kommer, når virksomhedens ledere kommunikerer, så det kan høres. Læs med på http://www.minimba.dk

I mere end fem år har Mini-MBA’en været den mest populære lederuddannelse hos IFPE. Vi videreuddanner hvert år flere end 6.000 erhvervsledere, og omkring 2.800 af disse tager vores Mini-MBA. På Mini-MBA’en har vi netop indgået aftale med en række topledere som Henning Kruse Petersen, Ole Gjessø Andersen og Peter Engberg m.fl. som undervisere. De udgør sammen med en andre topledere, professorer, lektorer samt ledelseseksperter fra førende konsulenthuse dét kompetente team af undervisere, du kan møde som en del af IFPE’s Mini-MBA. Læs med på http://www.minimba.dk 

Undervisningsforløbet består af en kombination af e-learning og tætpakkede kursusdage. Den undervisningsform er valgt, fordi vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder, ikke når det passer os. Vi har derfor udviklet vores egen e-learning platform baseret på mere end 20 års uddannelse af ledere. Det betyder, at undervisningsmaterialet er let at gå til, giver et godt overblik over pensum og hjælper med at holde fokus og sikre, at målene for hvert modul nås. Både via e-learning platformens kommunikationsforum og kursusdagene har deltagerne på IFPE’s Mini-MBA stort udbytte af at sparre og netværke med andre ledere på uddannelsen. Læs med på http://www.minimba.dk

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Rift efter unge ledere

Topleder-potentiale afslører sig allerede i 30-40 års alderen. Efter de 50 er løbet kørt, hvis man ikke har gjort sig bemærket i de rigtige job.

Omkring de 40 år sker der noget. Måske ser man sig i spejlet og tænker: Jeg orker det ikke. Måske har man fundet ud af, at man bare ikke har det, der skal til. I hvert fald drømmer færre om en topleder-stilling, efter de har rundet 40 år. Det viser en undersøgelse lavet af organisationen Lederne. I aldersgruppen under 40 år drømmer to af tre ledere (68 pct.) om en dag at indtage hjørnekontoret og styre virksomheden. I aldersgruppen 41-50 daler interessen. Her er det kun halvdelen, som stadig har toplederambitioner. En anden forklaring på de nedadgående topchefambitioner er, at dem, som virkelig vil, allerede har sat sig i topjobbet.

Sæt skub i ledelsespotentialeth http://epu.dk/minimba.htm

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Lønsamtaler i fokus

En højesteretsdom illustrerer vigtigheden af, at man som arbejdsgiver er opmærksom på at indkalde medarbejdere til lønsamtale, selv om medarbejderen er på barsels-eller forældreorlov. 

Sagen drejede sig om en kvindelig indkøbsassistent, der gik på barselsorlov i august 2006 og vendte tilbage fra forældre-orlov i august 2007. Det var oplyst under sagen, at arbejdsgiveren i foråret 2007 afholdt sædvanlige MUS-og lønsamtaler med virksomhedens medarbejdere, og at disse samtaler i langt de fleste tilfælde resulterede i månedlige lønstigninger, som gennemsnitligt lå over de 700 kroner. pr. måned i lønforhøjelse, som den kvindelige indkøbsassistent rejste krav om under sagen. Det var endvidere oplyst, at virksomheden dog ikke afholdt MUS-og lønsamtaler med medarbejdere, der var på barsels- eller forældreorlov. Den kvindelige indkøbsassistent fik således først en lønstigning med virkning fra 1. marts 2008. Det fremgår af ligelønsloven, at der ikke må finde lønmæssig forskelsbehandling sted af mænd og kvinder. Det indebærer, at en arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn og lønvilkår for det samme stykke arbejde.

Ønsker du at have ekspertise inden for HR, se IFPE’s’s MasterClass i Human Resource Management.

Kontakt os for mere information omkring uddannelsen og deltagerrabat på info@ifpe.dk eller på tlf. 39658822.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Fokus på psykologi

Der har i den senere tid været en kraftig tendens på arbejdsmarkedet til at fokusere mere og mere på medarbejderen og dennes personlige kvalifikationer. Flere undersøgelser påpeger, at denne tilgang er med til at øge effektiviteten hos medarbejderne. Men for fuldt ud at kunne fokusere på den enkelte medarbejder, må man have en indsigt i individets personlighed og adfærd. Se http://www.ifpe.dk/masterclass-i-psykologi.html 

Hertil er de psykologiske teorier og begrebsapparater behjælpelige. Via indsigt i de psykologiske teorier og antagelser kan man opnå erkendelse om den enkelte person som man møder hver dag – det være sig både på arbejdet eller i privatlivet. Ligeledes kan en psykologisk indsigt også medvirke til at forstå egen personlighed og adfærd.Der er derfor også stor efterspørgsel efter IFPES uddannelse MasterClass i Psykologi, hvor hensigten er at introducere deltageren for generelle og populære psykologiske temaer, der kan give en indsigt i en selv, omverdenen og medmennesker.

En sådan grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser giver et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme udfordringer eller undgå uønskede situationer både i arbejds- og privat regi. Uddannelsen præsenterer deltageren for både nye, populære retninger inden for psykologien samt de store psykologiske teorier og klassiske diskussioner. Dette giver et bredt indblik i psykologiens område, præsenterer deltageren for relevante begreber og værktøjer, samt introduktion til den nyeste forskning. Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisningsforløbet er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.

Læs mere på http://www.ifpe.dk/masterclass-i-psykologi.html

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 16