Mobiltelefoner ødelægger dagdrømmene

Konstante notifikationer om opslag og beskeder får os til at tjekke mobilen flere gange dagligt.

Det konstante forbrug af smartphonen hver eneste gang vi har et øjeblik, ødelægger vores chance for at dagdrømme. Dagdrømmeri er ellers en god ting, mener Albert Gjedde, professor i neurobiologi hos Københavns Universitet.

Han siger, at dagdrømmeri styrker vores evne til at planlægge og træffe beslutninger.

Når vi dagdrømmer, gennemgår vi oplevelser, og tænker over fremtidige planer, der er baseret på vores erfaringer –en form for læringsproces.

Det hjælper blandt andet på vores evne til at forudse udfordringer og styrker vores kreativitet, siger han.

 Vi får en generation, der ikke planlægger

Problemet er, at når der dukker en notifikation op, bliver hjernen belønnet med dopamin.

Det gør os afhængige af at hele tiden skulletjekke, hvad der sker.

– Det betyder, at al den tid, vi skulle bruge på at planlægge vores fremtidige træk – det, jeg kalder dagdrømmeri – den går tabt, fordi vi hele tiden “er på”, siger Albert Gjedde i ‘Go’ morgen Danmark’.

Albert Gjedde frygter især konsekvenserne for den yngre del af befolkningen.

– En hel generation vokser op uden den her planlægningstrang, som vi andre er kommet til, fordi vi ikke havde smartphones, dengang vi var omkring puberteten.

– Det får de konsekvenser, at de kommer til at handle impulsivt og kommer til at møde ting, de ikke har forudset. Man får, så at sige, en tilværelse og et samfund i konstant krise, fordi der er nogle ting, der sker hele tiden, der ikke er styr på, lyder det fra professoren.

Derudover kan det konstante brug af smartphonen påvirke vores empati, samt evne til at opbygge almindelige menneskelige relationer.

Hos IFPE sætter vi fokus på hjernen og læring. Læs mere her

Kilde TV2 10 juli 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Sig stop! Fire trin til forebyggelse af stress

Stress er efterhånden blevet reglen mere end undtagelsen på de danske arbejdspladser. Det er således ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt stress er til stede men i højere grad i hvilket omfang. Det er derfor essentielt, at du som medarbejder er bevidst om, hvordan du bedst håndterer og forebygger stress i hverdagen. 

Stress er en tilstand af anspændthed og manglende motivation. Vedvarende og langvarig stress kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad der er årsag til denne tilstand. Stress er i mange tilfælde arbejdsrelateret, og her kan det være brugbart med konkrete redskaber, som den enkelte kan bruge til at forebygge stress i det daglige. STOP! er et lille men effektivt værktøj mod stress, som yderligere kan hjælpe til at have fokus på det vigtigste. Det er simpelt og består af fire trin, som er repræsenteret af de fire bogstaver i ordet STOP.

Trin 1: Stop op
Når du er i gang med en opgave, eller du skal til at gå i gang med at lave noget nyt, så kan det være givende at stoppe op og tage en time out. Dette er selvfølgelig især vigtigt, hvis du føler, at du er ved at miste overblikket, men det kan også være en god ide at gøre det til en vane minimum at gøre det en gang i timen. Når du er stoppet op, udfører du derefter de resterende tre trin.

Trin 2: Træk vejret
Ved at fokusere og arbejde med vores vejrtrækning kan vi opnå ro og reducere vores stressniveau. Ved at trække vejret på følgende måde vil du opleve større kontrol over din vejrtrækning. Tæl langsomt til 8 mens du trækker vejret ind, tæl langsomt til 4 mens du holder vejret og tæl langsomt til 4 mens du ånder ud. Øvelsen skal gerne gentages 5-10 gange, og det er vigtigt, du fokusere på dit åndedræt imens. Herefter kan du forsætte med det næste trin.

Trin 3: Observér
Næste trin handler om at observere situationen. Her skal du være opmærksom på, hvordan du har det både fysisk og psykisk, så du hele tiden mærker efter, om du har det godt. Hvilke tanker kører rundt i hovedet på dig, og har du overblikket? Husk at kigge dig omkring, så du også har føling med, hvad der sker rundt om dig. Når du har gjort dette, er du klar til det sidste trin.

Trin 4: Planlæg
Det sidste trin omhandler din planlægning, som skal bidrage til at skabe overblik i dine opgaver. To-do listen er her et fint værktøj, da du på den måde gør det overskueligt for dig selv, hvad du skal eller bare gerne vil have gjort. Her er det vigtigt, at det er en fysisk liste, og ikke bare noget du har i dit hoved. Det kan endda være nyttigt at skrive punkter som pause og en hurtig snak med kollegerne på listen, så du husker de små pusterum i hverdagen. Det virker måske banalt, men listen kan ligeledes hjælpe med at udvælge, hvad der er vigtigst netop nu. På den måde giver STOP! dig automatisk en chance for at overveje, om du bruger din tid hensigtsmæssigt eller ej.

IFPE inviterer dig og dine kolleger til konferencen ”Stresskonferencen 2017 – Find balance i arbejdslivet”, hvor du som deltager vil få indsigt i stress som fænomen, samt hvordan du forebygger og behandler stress. Hvis I tilmelder jer  inden den 29 juni kl. 16.00 med rabatkoden ”HR-STRESS” tilbydes I en deltagerpris á kun kr. 6.500 (normalpris kr. 9.000). Slå til nu og start kampen mod stress i dag!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Finanssektoren er vilde efter flere it-medarbejdere

Kampen om flere it-medarbejdere er skærpet og især i finanssektoren er der høj efterspørgsel efter medarbejdere med kvalificerede it-kompetencer. Dette har også fået lønniveauerne til at stige for medarbejdere med disse særlige kompetencer. Det er ren udbud/efterspørgsel.

De sidste fire år er antallet af medarbejdere med særlige it-kompetencer steget med hele 19% i finanssektoren og dette tal forventes kun at stige yderlige de næstkommende år. (Tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening 2017).

Sikre dine egne it-kompetencer nu og få et nøk op ad lønstigen på arbejdsmarkedet. Flere og flere virksomheder, ikke kun i finanssektoren, mangler og leder efter arbejdskraft med solide kompetencer inden for it-feltet. Det kan derfor være et fordelagtigt valg at investere i dine kompetencer inden for dette felt.

Hos IFPE er vi specialister inden for kompetenceudvikling til modne erhvervsfolk. Ta’ et kig på vores mange it-kurser inden for Excel, Project, VBA og meget mere her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Skab robusthed gennem mentaltræning

Vi lever i en travl og foranderlig hverdag, som stiller stadig større krav til den enkelte. Dette betyder, at mange oplever stress, pressede situationer og mistrivsel, hvorfor det er vigtigt at have fokus på den mentale robusthed. Ligesom motion holder din krop i form, kan mentaltræning nemlig bl.a. styrke din evne til at lære, huske, fokusere og koncentrere dig.

IFPE udbyder derfor nu til konferencen “Mental fitness – opnå motivation og arbejdsglæde“, hvor du som deltager vil få viden om netop mentaltræning, samt blive introduceret til konkrete værktøjer og mentale øvelser, der med fordel kan anvendes i en travl hverdag, således du bliver i stand til at håndtere krævende udfordringer og arbejdsrelateret pres i øvrigt.

Læs meget mere her og tilmeld dig allerede i dag til denne spændende konferencedag, hvor det mentale aspekt er i fokus.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Fokus på psykologi

Der har i den senere tid været en kraftig tendens på arbejdsmarkedet til at fokusere mere og mere på medarbejderen og dennes personlige kvalifikationer. Flere undersøgelser påpeger, at denne tilgang er med til at øge effektiviteten hos medarbejderne. Men for fuldt ud at kunne fokusere på den enkelte medarbejder, må man have en indsigt i individets personlighed og adfærd. Se http://www.ifpe.dk/masterclass-i-psykologi.html 

Hertil er de psykologiske teorier og begrebsapparater behjælpelige. Via indsigt i de psykologiske teorier og antagelser kan man opnå erkendelse om den enkelte person som man møder hver dag – det være sig både på arbejdet eller i privatlivet. Ligeledes kan en psykologisk indsigt også medvirke til at forstå egen personlighed og adfærd.Der er derfor også stor efterspørgsel efter IFPES uddannelse MasterClass i Psykologi, hvor hensigten er at introducere deltageren for generelle og populære psykologiske temaer, der kan give en indsigt i en selv, omverdenen og medmennesker.

En sådan grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser giver et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme udfordringer eller undgå uønskede situationer både i arbejds- og privat regi. Uddannelsen præsenterer deltageren for både nye, populære retninger inden for psykologien samt de store psykologiske teorier og klassiske diskussioner. Dette giver et bredt indblik i psykologiens område, præsenterer deltageren for relevante begreber og værktøjer, samt introduktion til den nyeste forskning. Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisningsforløbet er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.

Læs mere på http://www.ifpe.dk/masterclass-i-psykologi.html

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

En vellykket turn around

En turn around er langt fra nogen enkel sag. Kun hver tredje virksomhed, der har behov for den, lykkes med den, og det er endda kun halvdelen af disse, hvor turn arounden også holder på længere sigt, konkluderer William Jackson og Justin Pettit fra konsulenthuset Booz & Company i en artikel i magasinet Financier Worldwide, der oplyser om den kedelige statistik. Læs mere her

Men de to forfattere, der selv har omfattende erfaring med at hjælpe virksomheder ud af problemer, giver samtidig en vejledning til, hvordan man bedst mulig styrer en turn around. De peger på nogle fikspunkter:

Find ind til kernen: De fleste virksomheder har et ønske om vækst. Dette er i sig selv en af de store faldgruber for turn arounds, for her skal man i mange tilfælde tænke modsat. Det er netop væksten, der har drevet virksomheden til at kaste sig ud i aktiviteter, der ikke er lønsomme. Så nu skal alt det, der styrker toplinjen men tærer på bundlinjen ud. Man skal identificere nogle kerneaktiviteter, som kan give overskud, og som bagefter kan give grundlag for en sund virksomhed. Men altså måske også en virksomhed, der er mindre end den, man startede ud med. Når kerneaktiviteterne er identificeret, er det tid til at kigge på mulige effektiviseringer. Disse kan være påtrængende nødvendige, hvis ikke kerneaktiviteten er lønsom i den eksisterende drift. Men når man alligevel er i gang med at reformere virksomheden, er det klogt at kigge på effektiviseringer, selv om virksomheden strengt taget kan leve videre uden. Til de mulige effektiviseringer hører centralisering af funktioner, outsourcing, brug af it og en kritisk gennemgang af backoffice-funktioner. Centralt er, at man hele tiden holder effekten på pengestrømmen for øje.

Lederskab: Et andet vanskeligt element ved turn arounds er ledelsen. I de fleste tilfælde skyldes problemerne i første omgang, at ledelsen har truffet uhensigtsmæssige beslutninger, eller at den ikke har truffet beslutninger i det hele taget. Det er ikke ensbetydende med, at ledelsen skal skiftes ud, men det kan være uundgåeligt, hvis den heller ikke er i stand til at se fejlene, efter at konsekvensen af dem har vist sig. Det er bestyrelsens opgave at reagere, og hvis også bestyrelsen er en del af problemet, ejernes. Selv om ledelsen kommer til at forstå problemerne, kan det alligevel være relevant at foretage udskiftninger i den. Dels er det vigtigt, at ledelsen har medarbejderes og samarbejdspartneres tillid, og denne kan være gået fløjten, mens virksomheden var i fald. Desuden kræver det et særligt sæt af ledelsesmæssige evner at gennemføre en turnaround.

Sæt fokus på forandringsledelse og kom sikkert gennem alle virksomhedens forandringsprocesser. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Arbejdsglæde ses på bundlinjen

Hvis sygefraværet skal ned, skal arbejdsglæden op! 

Flere undersøgelser viser, at arbejdsglæden kan kobles direkte sammen med en virksomheds økonomiske formåen. Derfor er det nødvendigt at løfte kvaliteten og styrke ledelsen i Danmark. Det er aldeles afgørende, at der bliver taget nogle konkrete initiativer. Mennesker motiveres forskelligt, og det vil derfor ikke altid være nemt at finde arbejdsglæden frem hos dine medarbejdere. Den måde man selv bliver motiveret på, er nemlig ikke nødvendigvis den måde dine medarbejdere finder motivation på.

Mange chefer evner simpelthen ikke at skabe rammerne for, at den enkelte medarbejder er tilfreds og realiserer sit personlige potentiale. Alt for mange ledere er ikke uddannede til at være ledere. Det må gerne være sjovt at arbejde, og samarbejdet mellem kolleger bliver bedre, hvis de ser hinanden som venner. Trygge omgivelser og et resultatorienteret miljø, hvor man får anerkendelse, når man lykkes, er vigtige ingredienser.

Ledere skal ikke bidrage til arbejdsglæden for idealismens og de ansattes blå øjnes skyld. De skal derimod gøre det, fordi det er god business, da alle undersøgelser viser, at glade ansatte er mere produktive, innovative og servicemindede. Du bruger en stor del af dit voksne liv på at arbejde, så det har stor betydning for hverdagen, at du er glad for dit arbejde.

En arbejdsplads kan godt være velfungerende, selv om et par medarbejdere ikke er 100 pct. på toppen, men hvis lederen er uengageret, er det et problem for virksomheden. God ledelse er afgørende for virksomheders vækst og attraktion som arbejdsplads. Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere. Udviklingen af virksomhedens ledere – og dermed også virksomheden selv – kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer. Det leverer Mini-MBA, der er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheder.

Der er vækst i samfundet. Det betyder blandt andet, at flere både små, mellemstore og store virksomheder øger ansættelsen af nye medarbejdere på alle niveauer. Efterspørgslen på de skarpeste hjerner stiger – og som en naturlig konsekvens heraf bliver medarbejdere på alle niveauer mere krævende. Ledere vil efteruddannes for at nå nye højder, og medarbejderne vil arbejde under dygtig ledelse. Ellers banker de på hos virksomheden ved siden af. Så god ledelse er ikke udelukkende afgørende for virksomhedens bundlinje, men i høj grad også for at være i stand til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

Der er fremdrift i samfundet og i virksomhederne; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dygtige ledere blive endnu dygtigere gennem unik inspiration, nye værktøjer og personlig udvikling. IFPEs Mini-MBA er rustet til fremdriften. Lederuddannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, som hele tiden dukker op og stiller nye krav hele vejen ned og op gennem virksomheden og ud i alle led rundt om virksomheden. Mini-MBA’en er på den måde både en styrkelse af den enkelte leders karriere, men tilfører samtidigt virksomheden bedre resultater gennem lederens udvikling.

Det er altafgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjerne konkret i hverdagen allerede i løbet af uddannelsesforløbet. Hos IFPE vægter vi dette højt, hvilket også afspejler sig i de moduler, der er en fast del af vores Mini-MBA. Her har vi både fokus på de ’hårde’ og de ’bløde’ ledelsesværktøjer, men også på, at de redskaber, vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbejde. Et eksempel er modulet Personaleledelse og psykologi, der både giver værktøjer til den daglige personaleledelse og udvikling, men også til kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Disse værktøjer er helt afgørende for at kunne håndtere al ledelse – herunder også de mere ’hårde’ discipliner som strategi og forretningsudvikling, der er et andet modul i Mini-MBA’en.

Karriere, familie og uddannelse på én gang
At have et travlt lederjob og samtidig få et aktivt privatliv til at hænge sammen kan være en udfordring for de fleste ledere. Og skal der tilmed en lederuddannelse oveni, kan det være svært at få enderne til at nå hinanden. IFPE har derfor udviklet en helt særlig uddannelsesform, der primært består af en e-learning platform, hvor undervisningsmaterialet er let at gå til, det er let at få et overblik over pensum, der er hjælp til at holde fokus og dermed sikre, at uddannelsens mål nås. Den har vi udviklet, fordi vi tager ledernes og virksomhedernes hverdag alvorligt. Vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer os.

Læs mere om Mini MBA’en her. 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Seks timers arbejdsdag er benhård business: ”Det bliver lettere at fyre folk”

Med en seks timers arbejdsdag og et dagligt morgenmøde, hvor alle præsenterer dagens arbejdsopgaver er det mere overskueligt at vide hvad medarbejderne laver, mens de er der. Fokus er således flytte fra at omhandle hvor lang tid medarbejderes er på arbejdspladsen til, hvad de laver. På den måde er det slut med at dukke sig og undgå arbejdsopgaver. Medarbejderen har klare linjer for, hvad de skal lave. De klarer linjer gør også, at det bliver nemmere at fyre folk. De 6 timer gør, at det er nemmere at definere, hvad en medarbejder bør nå, og de kan således ikke længere hyggegemme sig. Det øger ligeledes effektiviteten og arbejdsglæden.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Hvad der er sparet, er ikke altid tjent

Mange virksomheder har de seneste år valgt at outsource. Især protuktionsfunktionen flyttes ud af Danmark. Men uforudsete omkostninger kan være en ubehagelig overraskelse. Se http://www.ifpe.dk/dip.html

De fleste virksomheder vælger outsourcing for at spare lønkroner. En sådan udflytning medfører ekstra udgifter til transport, lagerplads, længere leveringstider og mere kontrol. Dette er noget, de fleste kalkulerer med fra starten. Men når problemer såsom upålidelige leverancer og ringe kvalitet pludselig opstår, så kan det potentielt omkostningsminimerende outsourcingeventyr blive en rigtig dårlig forretning. Kun to ud af tre virksomheder, der har outsourcet inden for de sidste fem år, har fået indfriet deres forventinnger om omkostningsbesparelser. Under halvdelen af virksomhederne er tilfredse med kvaliteten af produkterne, fleksibiliteten og leveringsevnen. Lektien her er, at det ikke er alle omkostninger, der kan indføres i et excel-ark og udregnes på forhånd. Dette har hver tiende virksomhed, som oprindeligt outsourcede, måtte sande, og dermed flytte produktionen tilbage til Danmark igen.

Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ansatte degraderes til børn

Jobindsatsen har længe været regeringens smertensbarn. Et opgør med 00’ernes beskæftigelsespolitik og de kommunale jobcentre lurer forude. Se http://www.ifpe.dk/hr-konsulent-uddannelsen.html

Det handler om job, job, job og job for regeringen frem mod næste valg. Men de er ikke de eneste. I årtier har skiftende regeringer kæmpet med at finde den rigtige model for, hvordan man får flere arbejdsløse hurtigere i beskæftigelse – og gerne for færre penge. Til januar fremlægger regeringen et udspil til en grundlæggende reform af den såkaldte aktive beskæftigelsesindsats. Derfor har et ekspertudvalg under Beskæftigelsesministeriet med den tidligere socialdemokratiske skatte- og sundhedsminister Carsten Koch i spidsen siden februar kulegravet kvaliteten af den 11 mia. kroner dyre beskæftigelsesindsats. Udvalget har endnu ikke fremlagt sine anbefalinger, men flere partier på tværs af Folketinget har allerede rettet kikkerten mod de kommunale jobcentre. I dag, mere end et halvt år inden udvalget leverer sine endelige anbefalinger – og på dagen hvor SF begynder sit årlige sommergruppemøde – retter partiet nu en hård kritik mod landets 94 kommunale jobcentre, som ifølge politisk ordfører Jonas Dahl ikke leverer nok for pengene. Som det første af regeringens partier er SF nu klar med et forslag til den kommende beskæftigelsesreform, der skal give a-kasserne mulighed for at hjælpe ledige med at komme i arbejde i stedet for jobcentrene. »Fordelene ved a-kasserne er, at de i endnu højere grad kan hjælpe med og har interesse i at få de ledige i arbejde, fordi de kender den lediges faglige kompetencer, ståsted og de arbejdsmuligheder, der er i lokalområdet,« siger Jonas Dahl, der henviser til erfaringer fra Dansk Metal, hvor a-kassen har hjulpet over 1.300 medlemmer i nyt arbejde. Regeringen forventer at bruge knap 5,6 mia. kroner på aktivering af ledige i 2013. Men hvis a-kasserne fremover skal stå for den opgave, vil man ifølge SF kunne forbedre de offentlige finanser med en halv til en mia. kroner som følge af blandt andet færre udgifter til aktivering og dagpenge. »Hvis a-kasserne viser, at de kan løfte den her opgave bedre end jobcentrene eller de private aktører – som, vi tror, de kan – så skal de naturligvis belønnes og have de penge, som normalt ville gå til jobcentrene,« siger Jonas Dahl.

Læs mere om uddannelse og jobmuligheder her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 9