Ansættelsesophør med omtanke

Fyringer er ubehagelige for alle parter, men de kan til tider være nødvendige. Men hvis ikke afskedigelser håndteres ordentlig, kan de skabe langt større problemer, end de læser. Derfor giver IFPE dig nu 9 trin til en fornuftig afskedigelse.

Det er muligt, at varetage en fyring, så den styrker tilliden til ledelsen og organisationen. Men hvis den ikke foretages med højde for en række vigtige parametre, kan en fyring også svække tilliden til hele organisationen. Derfor er det vigtigt med en god fyringsstrategi, så organisationen fremstår mere sammentømret og loyal i sidste ende.

 • Kend jeres Q&A: Hvem skal fyres? Hvorfor? Hvornår? Hvordan? Og hvad sker der med den øvrige del af organisationen? Er der fastlagt en tidshorisont? Osv.
 • Historien bag: Baggrunden for fyringerne skal give mening i en proces, der ellers for medarbejderne kan være ret meningsløs. Historien skal udpege de aktører, der har ansvaret. Ligeledes bør historien rumme et fremtidsperspektiv, så medarbejderne tilbage kan se lys for enden af tunnelen.
 • Formål: Meld de nye mål klart ud og gør disse målbare fra starten, så det er muligt at stille skarpt på andet end ansættelsesophøret.
 • Kommunikation til interessenter: Afklar hvorvidt samarbejdspartnere og kunder vil have gavn af informationen og i så fald i hvilket omfang og hvilken form, så dette ikke skaber bekymringer fremadrettet.
 • Den nye strategi: Hvordan vil organisationen arbejde i den kommende tid for at nå sine nye mål? Hvilke indsatser vil der være både før og efter, at medarbejderne er afskediget?
 • Tidsplan: En tidsplan er et godt redskab til at skabe overblik over processen. Der er typisk brug for en tidsplan både før og efter ansættelsesophøret finder sted, således engagementet fra den øvrige del af organisationen fastholdes og styrkes.
 • Forberedelse af lederne: Som leder træder man i høj grad i karakter og bliver eksponeret, når man foretager fyringer. Både det lederen gør eller ikke gør vil blive lyttet til og fortolket på i denne periode.
 • Lyt til medarbejderne: Giv alle medarbejdere mulighed for at ytre bekymringer eller spørgsmål under en fyringsrunde og besvar alle spørgsmål med samme engagement.
 • Er vi nået i mål?: Fyringer kan nedbryde en organisationskultur på få øjeblikke. Det er derfor vigtigt at tænke over strategien. En ”succesfuld” fyringsrunde vil ofte vise sig ved mere engagerede medarbejdere og en organisation, der er blevet bedre til at sætte dagsordener fremadrettet.

Lykkes man med en fyringsrunde og formår man at skabe engagement hos den resterende del af organisationen, vil virksomheden stå stærkere i sidste ende og høste frugterne af det hårde arbejde. Læs meget mere om ansættelsesophør her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Rekruttering og employer branding er en stor udfordring for danske virksomheder

Rekruttering er lige nu den største udfordring for mange danske virksomheder. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Human Capital Group og RelationsPeople blandt 100 danske virksomheder med mere en 150 ansatte.

Denne stigende udfordring må virksomheder se i øjnene og arbejde struktureret med for at komme til livs. I de fleste tilfælde kan arbejdet med employer branding være vejen frem. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at employer branding skal forstås i en ny digital kontekst.

Hvis virksomheden ønsker at tiltrække talenter, bliver den nødt til at arbejde med fokusområder såsom digital tilstedeværelse og interaktion. I særdeleshed LinkedIn men også til en vis grad Facebook er vigtige sociale platforme at arbejde med employer branding på. Der ligger et stort potentiale i at have en struktureret strategi for den digitale tilstedeværelse for virksomheden samt dens ledende medarbejdere og deres online tilstedeværelse. Talenterne kigger lige så meget på menneskene bag virksomheden som på selve virksomheden. Det er derfor vigtigt, at alle ved, hvordan de sociale platforme fungerer og, hvordan der skabes relationer til potentielle talenter.

Virksomhedens nøglemedarbejdere bør være digitale ambassadører, der bygger relationer og er aktive på især LinkedIn. Den professionelle, sociale platform LinkedIn er et uundværligt værktøj i arbejdet med employer branding og rekruttering af top talenter. Via de sociale og digitale medier er der opstået en mulighed for at opsøge de passivt søgende kandidater – talenter der måske allerede sidder i en solid stilling. På LinkedIn er det blevet muligt selv at gå på jagt efter specialisterne og talenterne, der ikke aktivt søger nyt job.

”Hvis I vil have de største talenter og de bedste specialister og ledere, kræver det, at I proaktivt bygger relationer med potentielle medarbejdere gennem en interessant og engagerende tilstedeværelse på sociale medier” skriver Kristoffer Kej, Direktør og partner i RelationsPeople

De digitale medier har givet nye muligheder for effektiv employer branding i jagten på nye talenter. Det er på de sociale medier og online at virksomhederne kan komme udfordringen med rekruttering til livs. Ved at skabe engagerende indhold, bruge sine medarbejdere som ambassadører og strukturere indsatsen i den digitale sfære kan virksomheden opnå stor succes med sin employer branding og rekruttering.

Læs mere om employer branding her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Brug dit neværk!

Vær ydmyg, når du bruger dit netværk.

Et godt netværk kan være behjælpelig i mange sammenhænge, bl.a. til jobsøgning eller nye kunder. Derfor handler det også om at bruge sit netværk rigtigt.

Peter Bang Fasting Bauer, headhunter og partner i Humantrust, har nogle gode råd til hvordan man bedst anvender sit netværk. Det handler således om at være konkret, så folk i dit netværk ved hvad du skal have hjælp til. Find ud af hvem der præcist kan hjælpe dig, og endvidere fokusér på, at du ikke spammer dit netværk, for så ender det med, at de ikke vil hjælpe dig, når du virkelig har brug for dem!
Endelig er det helt afgørende, at du er ydmyg og venlig, når du kontakter folk i dit netværk.

Peter Bang Fasting Bauer afslutter med, at man ikke skal være bange for at bruge sit netværk. Bliver man selv spurgt om hjælp af en i sit netværk, vil man jo også gerne hjælpe, og derfor er der ingen grund til at være nervøs for at spørge om hjælp – det er det, netværk handler om.

Læs mere om rekruttering via de sociale medier www.ifpe.dk 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Der mangler graduering i toppen af skalaen

Censor og tidligere administrerende overlæge, Poul Jørgen Ranløv, der har 40 års erfaring som censor i intern medicin og kirurgi på universiteternes sundhedsvidenskabelige fakulteter mener, at 13-skalaen skal genindføres, da den giver et mere nuanceret billede af de studerendes evner. Se http://www.ifpe.dk/employer-branding-522.html

Poul Jørgen Ranløv synes nemlig ikke, at den nuværende 12-skala gør det umuligt at belønne de allerbedste præsentationer.

Hans udmelding kommer i kølvandet på, at det er kommet frem, at 16 procent af de beståede eksamener udløser topkarakteren 12. Endvidere bliver det kritiseret, at de studerende kan gange deres gennemsnit med 1,08, såfremt de påbegynder deres videregående uddannelse inden for to år efter studentereksamen.

Poul Jørgen Ranløv mener, at det er svært, at adskille de virkeligt gode fra de rigtigt gode, og dem der bare er gode. Generet mangler der graduering i toppen af skalaen.

Der er ingen tvivl om, at 12-skalaen er mere sammenlignelig med udenlandske karakterskalaer end 13-skalene, men Poul Jørgen Ranløv mener stadig, at der er stor forskel, ”Herhjemme er det alene karakteren, de bliver set på. I udlandet er der samtaler, tests, jo psykotekniske prøver undervejs i studiet, og det er med til at tegne et mere nuanceret billede af den studerende, der ikke alene er bestemt af karakteren.” Hertil tilføjer han, at han i sin tid som ledende overlæge har været med til at ansætte mange yngre læger, ”Når man ansætter, kigger man også på karaktererne, og jo mere differentieret karakterskalaen er, jo mere nuanceret et billede tegner det af ansøgeren.”

Læs mere om bedre rekruttering her. I dag tilbyder vi kurset til en fordelagtig pris på kr. 3.500,- (normalpris: 4.500,-). Anfør HR-NEWS i kommentarfeltet for at opnå rabatten.

Berlingske 3. august 2016, 1.sektion, side 4

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Plads i bestyrelsen – tør du bruge dit netværk?

Bestyrelsesarbejde er ikke kun for erhvervslivets elite. Der findes et hav af bestyrelsespladser i både nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er mulighed for at få en plads, hvis du har de rette kompetencer.
I kølvandet på finanskrise og mere komplekse regler er der kommet et skærpet fokus på ledernes kompetencer, og der bliver stillet større krav til bestyrelserne rundt om i landets virksomheder – og det kan være en god idé at efteruddanne bestyrelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af virksomheden, men er derudover også ansvarlig for at overvåge direktionen. I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer.
I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere & dygtige advokater, har vi udviklet den kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.
MasterClass i Bestyrelsesarbejde giver dig værktøjskassen med alle de vigtige redskaber inden for bestyrelsesmedlemmer.
Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering.
Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder flg.: Læs med på http://www.ifpe.dk/mcb.html
Klik ind på din uddannelsesplatform eller ring og hør nærmere på telefon 39 65 88 22.
Vi kører kampagner i dag, hvor du kan spare om til kr. 12.500,- i forbindelse med din tilmelding bla. til den kendte Mini MBA – se http://epu.dk/minimba.htm samt til vores MasterClasses, se http://www.ifpe.dk/#home-category

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tag Excel til næste niveau!

Excel, som vi før har skrevet om, er det mest anvendte og anerkendte regnearksprogram. Men Excel gemmer på mange flere muligheder end de fleste går og tror. Programmet er omfattende og kan næsten klare det hele for dig. Du kan langt hen af vejen nøjes med at bruge simple formularer, dog når de fleste til et punkt, hvor de skal flytte og sortere større mængder data og derfor skal bruge mere avancerede og kryptiske formularer.

Noget af det nyeste og smarteste inden for automatisering af Excel formularer er Office add-on programmet VBA (Visual Basic Application). Programmet er yderst anvendeligt i Excel og kan effektivisere samt løse dine mere avancerede arbejdsopgaver langt hurtigere. VBA er det oplagte valg til nemt og bekvemt at automatisere dine sværere opgaver. Afhængig af dit niveau kan du lære alt fra automatisering af makroer, MsgBox, Workbook og Worksheet, variabler, loops, tid og dato, Array, ActiveX og meget mere.

IFPE ved, hvor mange muligheder og funktioner Excel tilbyder og vil gerne være med til at forbedre dine evner i programmet. Vi udbyder derfor både et grundlæggende og et avanceret kursus i VBA programmering i Excel. Det er nemlig vigtigt, at du som har lyst til at effektivisere dine arbejdsgange i Excel og automatisere forskellige funktioner, griber muligheden og dygtiggør dig selv.

VBA programmering giver dig muligheden for at automatisere dine arbejdsgange i Excel samtidig med at det sparer dig selv og virksomheden for en masse arbejdstimer og i sidste ende en masse penge. VBA er et programmeringssprog i Excel, der giver dig muligheden for at skræddersy programmet til at facilitere lige præcis det arbejde, du sidder med.

”En opgave, der tager flere timer at udføre manuelt, kan klares på sekunder, når du bruger Excel optimalt” fortæller Christian Vinter, Controller og avanceret Excel-bruger.

Hvis du også har lyst til, at Excel skal arbejde for dig og ikke omvendt, er VBA det oplagte programmeringssprog til at give programmet de præcise instrukser, så dine opgaver bliver eksekveret, præcis som du vil have det! Læs mere om de to forskellige kurser på nedenstående links!

Læs om ”VBA programmering i Excel – Grundlæggende (2 dage)”
Læs om ”VBA programmering i Excel – Avanceret (2 dage)”

Tilmelding kan ske direkte til info@ifpe.dk, på telefon +45 39 65 88 22 eller via linket her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Work-life-balance

Work-life-balance er et begreb, som omfatter prioriteringen og balancen mellem arbejds- og privatliv, som for mange synes at blive mere og mere skæv. Grænserne mellem arbejds- og privatliv er i dag stort set udvisket eller erstattet af mere flydende grænser, hvilket øger presset på den enkelte. Det er derfor vigtigt, at man som medarbejder eller leder har fokus på og arbejder for at skabe en sund “work-life-balance”, da en ubalance kan medføre alvorlige konsekvenser, herunder mistrivsel, stress og udbrændthed.

Derfor inviterer IFPE nu dig og dine kollegaer til kurset “Work-life-balance”. På kurset vil du få viden om emnet, og hvorfor det netop er så vigtigt med en sund “work-life-balance”. Du vil ligeledes få inspiration til konkrete handlingstiltag, som kan tages med hjem og implementeres direkte, samt kendskab til den anerkendte metode, Trivselsstafetten.
Ønsker du viden og redskaber til en sundere og bedre balance mellem privat- og arbejdsliv? Så læs mere om kurset og tilmeld dig her. 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mindfulness – Dit våben mod stress og en uoverskuelig hverdag

Mindfulness er en af de den mest effektive opskrifter mod stress og depression – Nå med på de eftertragtede august- eller oktoberhold. 

Lad solen skinne i dit sind hver dag, og find ro til både arbejde og privatliv med mindfulness. Helt indtil fredag er der mulighed for at få forårets bedste pris. Kurset er guld værd men vi giver dig en rigtig god pris.

IFPE inviterer nu til konferencen “Mindfulness – I din hverdag“, hvor du gennem spændende oplæg med bl.a. en af landets førende ekspert i mindfulness, Henning Daverne, vil få konkrete værktøjer, der gør dig i stand til at håndtere en fortsat mere krævende hverdag.

Konferencen vil indeholde følgende moduler: 

 • Mindfulness i erhvervslivet
 • Mindfulness, flow og ledelse
 • Mindfulness mod stress
 • Fra automatik til flow – fra reaktion til aktion v/ Henning Daverne
 • Selvdisciplin, bevidsthed og vaner v/ Henning Daverne

Forskning viser, at mindfulness kan ændre den måde, hvorpå vores hjerner fungerer, så vi bliver mere modstandsdygtige overfor mentale forstyrrelser. Forstyrrelser, som kan udvikle sig til stress og depression. Dette er meget relevant i dag, idet travlhed er blevet en fast integreret del af vores hverdag. Der forlanges mere af os, og presset på os øges – både på jobbet og privat.

Få kurset til kun 3.500,- ekskl. moms helt indtil i dag kl. 16.00.

Anfør rabatkoden “HR-HC-MIND” ved tilmelding i kommentarfeltet.

Tilmelding kan ske til ifpe@kursusguide.com, elektronisk her eller på telefon +45 3965 8822. Vi sidder klar ved telefonerne til at rådgive dig.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Salg prioritering

Ifølge en undersøgelse vil halvdelen af de adspurgte direktører, fokusere på salg til gamle kunder under krisen, mens knap seks ud af ti vil forsøge at sælge til nye kunder. Det er meget logisk, at selv om krisen har mange negative indvirkninger, kommer der noget positivt ud af krisen for virksomhederne. I det øjeblik, virksomhedernes kunder forsvinder, bliver virksomhederne mere udadvendte og begynder at opsøge nye kunder. Læs mere på www.minimba.dk 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Har du en iværksætter i maven? Sådan opnår du succes med din virksomhed

Fra politisk side er flere initiativer trådt i kraft i bestræbelserne på at styrke iværksætterkulturen i Danmark og dermed sikre bedre vilkår for den enkelte iværksætter. Studier viser imidlertid, at 3 ud af 4 nystartede virksomheder aldrig oplever den ønskede succes. En del af forklaringen er urealistiske budgetteringer og en manglende forståelse for regnskabets strategiske egenskaber.

Brug budgettet som dit kort og find vejen til succes

Dit budget er for dig som iværksætter, hvad kort og pejlemærker er for rejsende, der udforsker ukendte steder og områder. Udformningen af et budget er et ledelsesmæssigt styringsværktøj. Et værktøj, som udtrykker fordelingen af ressourcer og dermed udgør en handlingsplan. Resultatet er, at du løbende har et overblik over, hvorvidt dine mål og din strategi realiseres i praksis. IFPE giver her sine råd til, hvordan du sikrer stabilitet for din virksomhed.

IFPE giver dig 4 råd til, hvilke aspekter, du bør overveje, når du står over for at skulle udforme dit budget.
1. Sæt tal på dine forventninger Et budget bygger på opnåelige mål og realistiske forudsætninger. Dette betyder imidlertid ikke, at du ikke må være ambitiøs. Vær ambitiøs med dit projekt men opstil realistiske målsætninger for dig selv.
2. Tænk langsigtet Dit budget giver dig et overblik over fremtiden. Du har i regnskabet mulighed for at afdække i god tid, hvilke fremtidige problemstillinger, din virksomhed vil stå over for. Dette skaber et overblik over din forretning, som du kan anvende strategisk til at træffe de beslutninger samt foretage de prioriteringer, som giver de bedste resultater for dig.

3. Følg op på dit budget Undersøgelser viser en tendens til, at vi negligerer budgettets betydning, når først vi har udformet det. Dette forringer det overblik, som budgettet var med til at skabe, hvilket betyder, at budgettet mister sine strategiske anvendelsesmuligheder.

4. Det gode budget er dit bedste argument Øvelsen i at udforme dit budget gør, at du bliver tvunget til at gennemtænke dine valg. Du bliver i denne proces skarp på din overordnede strategi og ikke mindst de økonomiske prioriteringer, som strategien indebærer. Jo mere, du har gennemtænkt dit budget, desto mere overbevisende bliver du i din argumentation, når du skal sælge din økonomiske plan for banken.

Styr sikkert i en foranderlig verden Udformningen af et budget angiver din strategiske målsætning. Budgettet giver dig mulighed for aktivt at styre din virksomhed i en bestemt retning. Det er et strategisk redskab, som potentielt kan yde støtte og vejledning, når du skal træffe beslutninger af operationel karakter i din hverdag. Som iværksætter bevæger du dig i vanskelige omgivelser. Verden omkring dig er i konstant forandring. En erhvervsøkonomisk bevidsthed er således afgørende for at skabe stabilitet for din forretning.

Hos IFPE tilbyder vi kurset, “Knæk et regnskab“, hvor du vil få øget regnskabsforståelse samt et indgående kendskab i budgettets strategiske egenskaber. Egenskaber, som vil kan få stor betydning for din virksomhed.

Tilmeld dig kurset inden kl. 16.00 i dag med rabatkoden “HR-KNÆK” og vær sikret en deltagerpris á kr. 3.500 (normalpris kr. 4.500).
Tilmelding kan ske direkte til info@ifpe.dk, på telefon +45 3965 8822 eller via linket her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 5