Hvordan prioriterer man, når alt har førsteprioritet?

Du kender det sikkert godt. Du vil for mange ting og når kun halvdelen og så kan din samvittighed ikke følge med. Så hvordan prioriterer man lige en to-do liste, der er milelang og hvor alle punkter er lige vigtige? Det kræver benhård prioritering i hverdagen, hvis du skal nå mest muligt af din to-do liste og ikke føle dårlig samvittighed, når nogle af tingene bliver nødt til at vente til næste dag.

Det er vigtigt at lære, at man også godt må sige nej en gang imellem. Nej til chefen og nej til kollegerne, når de kommer med ”hasteopgaver”, der gør din liste med opgaver længere og dermed forsinker alle de andre førsteprioriteter på listen.

Men heldigvis er der hjælp at hente, så du kan optimere din tid bedst muligt og nå flest mulige opgaver i løbet af din arbejdsdag. Hos IFPE har vi samlet en række gode råd til dig, der gerne vil have bedre overblik og opnå større effektivitet.

2-minutters reglen: Hvis opgaven kan løses på 2 minutter, skal den løses med det samme, således din to-do liste ikke bliver unødigt længere.

Definér din kerneopgave: Jo stærkere du har defineret din rolle, opgave og formål, jo lettere har du ved at sortere i de opgaver, der ender på dit skrivebord.

Snyd din hjerne: Forestil dig, at du kun kan arbejde to timer om dagen. Hvilke opgaver vil du så løse? På denne måde tvinger du din hjerne til at prioritere dine opgaver.

Post-it noter: Skriv de vigtigste opgaver ned på post-it noter og hav dem foran dig i fysisk form, således du bedre kan se opgaverne for dig og mingelere rundt med dem.

Lær, at sige pyt: Når du først har fået overblik over de opgaver, der er vigtigst at nå, bliver det også nemmere at sige ’pyt’ til alt det, du ikke når. For du kan ikke nå det hele. Men du kan nå det, du virkelig gerne vil nå og som har prioriteret.

Lær meget mere om personlig effektivitet her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Salg prioritering

Ifølge en undersøgelse vil halvdelen af de adspurgte direktører, fokusere på salg til gamle kunder under krisen, mens knap seks ud af ti vil forsøge at sælge til nye kunder. Det er meget logisk, at selv om krisen har mange negative indvirkninger, kommer der noget positivt ud af krisen for virksomhederne. I det øjeblik, virksomhedernes kunder forsvinder, bliver virksomhederne mere udadvendte og begynder at opsøge nye kunder. Læs mere på www.minimba.dk 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ansættelse i max. 3-5 år

Start forhandlingsåbningen med en reel smalltalk

Evnen til at kunne smalltalke fylder ikke meget i vores kultur, og vi har som følge heraf en tendens til at gå lige til sagen. Dette er imidlertid ikke altid tilrådeligt. Hvis du formår at få modparten til at føle sig godt tilpas og skabe et godt klima, før den reelle forhandling går i gang, kan dette have stor betydning for, hvordan resten af forhandlingen forløber.
En forhandlingsåbning behøver ikke at være ren smalltalk uden reelt indhold. Tværtimod, kan vi gennem åbningen lære en del om modparten; hvor vedkommende kommer fra, hvilken type person vedkommende er osv. Denne slags viden kan være behjælpelig senere i forhandlingen, eksempelvis når tonen for forhandlingsmødet skal lægges – er der plads til et par sjove kommentarer, eller vil dette blive taget ilde op? Det er helt essentielt, at kemien mellem parterne fungerer.
En god måde at skifte mellem den uforpligtende smalltalk og den mere formelle forhandlingsdel er ved at opsummere baggrunden for forhandlingerne. På denne måde får man ikke sagt for meget, og samtidig sikres det, at der er enighed om formålet med dagens forhandlinger. Når forhandlingen indledes, er det desuden vigtigt at forsøge at slappe af og lytte til modparten. Du behøver dermed ikke være den første til at tage ordet og forsøge at få dine argumenter præsenteret først.

IFPE inviterer til kurset “forhandlingsteknik – bliv en succesfuld forhandler
Konferencen sætter fokus på forhandlingsteknik, og giver dig de fornødne forhandlingsevner, der er nøglen til succes i din organisation. En succesfuld forhandlingsleder vil yde et betydelig bidrag til sin organisation ved at reducere risici, forøge overskud og forbedre sin egen personlige udvikling.

Konferencen udvikler førsteklasses forhandlere, der kan tage de vigtige beslutninger, skabe merværdi – og i sandhed gøre en forskel i virksomheden. Du får kort sagt de værktøjer, som du skal bruge for at opnå succesrige forhandlingsresultater.

Konferencen sætter fokus på, hvordan man skaber og leverer den altafgørende merværdi i en forhandlingssituation, samt hvordan man indgår succesfulde aftaler og fastholder disse. Der sættes fokus på hvordan man skaber sande og langvarige partnerskaber, der gør en forskel. Derudover vil der også blive sat fokus på, hvordan man identificerer og håndterer de kritiske faktorer i forhandlingssituationer og hvordan man eliminerer konflikter og får modparten til at forhandle på en konstruktiv måde.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Globale danskere – sæt gang i din karriere

Af den danske befolkning arbejder og bor omkring 100.00 danskere i udlandet. Se www.minimba.dk 
Den 42-årige danske Karen-Marie Kragelund har ikke fortrudt at hun i 2006/07 forlod Danmark til fordel for Ukraine, hvor hun netop havde fået tilbudt et job. Nu ser Karen-Marie Kragelund Ukraine som hendes hjemland, hvor hun har været bosiddende og arbejdende i Kiev lige siden sin første ankomst dertil. Forløbet har kun været afbrudt af en rejse til Storbritannien, hvor hun rejste til for at videreuddanne sig med en MBA. Det vil sige at hun nu er gået fra at være praktiserende advokatsekretær i Danmark til at have en MBA inden for international business og strategi, og nu ser Ukraine som mulighedernes land. Dette skyldes at Karen-Marie Kragelund ser Danmark som et lille tilrettelagt samfund, der blot kræver vedligeholdelse for at fungere, hvorimod Karen-Marie Kragelund ønsker større muligheder og udfordringer.
Med en mini MBA kan du skabe et bedre fundament for dine nationale og internationale muligheder på arbejdsmarkedet. Mini MBA’en giver dig bedre indsigt i de væsentligste management områder – herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at lærer at beherske og integrere denne indsigt i daglige situationer. Læs mere her. 
Læs mere om ledelse her.
Ønsker du yderligere rådgivning til dit uddannelsesforløb– ring til os på telefon: 45 76 58 58

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Der skal flere jobs til!

Det siges at den danske jobskabelse er rigtig svag i forhold til jobskabelsen i vækstlandene. Noget af denne udfordring kommer af, at målene er en god økonomi, lav arbejdsløshed, og at udviklingen i arbejdsløsheden er afkoblet fra udviklingen i de jobløse.
Niels Westergård-Nielsen, professor i international økonomi ved Copenhagen Business School, mener således, at vi i Danmark er blevet gode til og fokuseret på at nedbringe arbejdsløsheden, men har glemt udfordringen om manglen på jobs. Det ses i denne forbindelse, at antallet af jobløse stiger fire gange så meget som antallet af arbejdsløse.
Årsagen til jobskabelsens svigt siden 1994 er ikke helt simpel, men svaret der ofte gives er, at de offentlige ydelser i Danmark har været så store, at incitamentet til at tage et arbejde ikke var stort nok.
Måden hvorpå den dårlige udvikling kan vendes, er ifølge Westergård-Nielsen, hvis fokus på arbejdsløshedsbekæmpelse ændres til et fokus på at oprette flere jobs, hvilket i høj grad gælder de værdiskabende jobs, som eksempelvis nystartede virksomheder. Kun denne vej opnår vi et bæredygtigt velfærdssamfund.
Westergård-Nielsen afslutter sin analyse med, at den helt store udfordring i forhold til skabelsen af jobs omhandler de forhold og den politik, som har skabt alle de jobløse siden 1994.

her inspiration til hvad læring og viden betyder for at kunne udnytte din virksomheds fulde potentiale.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mini MBA – En kompetencegivende lederuddannelse!

Vi tillader os hermed at sende dig en forårshilsen og invitation til den kendte Mini MBA – Diplomleder (DIP). Næsten  samtlige af landets største private- og offentlige virksomheder har tilmeldt sig uddannelsen i de forgangne 5 år – Flere end 8.500 danske ledere – Og i maj er holdene igen spækket med deltagere igen i både København, Århus, Ålborg, Vejle og Odense. Kunne være  spændende, hvis også I har lyst til at deltage. Læs med her
Med Diplomleder (DIP) uddannelsen får du en dansk managementuddannelse, en ”mini MBA”, som giver dig et massivt  forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb, som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder. Læs med på http://www.minimba.dk 

Diplomleder uddannelsen (DIP) er baseret på e-learning, men kombineres med virtuelle forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført  modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen er anbefalet af ledere  og direktører i landets største virksomheder – se anbefalinger klik her

Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med kræfter fra Handelshøjskolen, MBA, Københavns Universitet & landets største virksomheder, og de virtuelle undervisningsdage bringes både i København, Odense, Vejle, Århus og Aalborg. Således et anerkendt læringsforløb, som på samme  tid støtter og udfordrer kursistens udvikling som leder – Læs mere her
Uddannelsen giver bl.a.:

  • Solid indsigt i personaleledelse og psykologi
  • Værktøjer til håndtering af forandringer
  • Indsigt i lederrollen, opgaver og udfordringer anno 2017/2018
  • Konkrete modeller og teorier omkring værdibaseret ledelse
  • Indføring i de nyeste ledelsesteorier, heriblandt transformationsledelse, anerkendende ledelse og holistisk ledelse
  • Læs mere her

SPECIALTILBUD – til og med torsdag den 11. maj 2017: Vi tilbyder i dag en specialpris kr. 12.500- ex moms for forløbet med 8 e-elearning moduler samt 6 virtuelle undervisningsdage, 6 cases med personlig respons, feedback,  sparring og evaluering og den afsluttende eksamen / certficering.

EKSTRA NYHED: Alle Mini MBA-deltagere får – Udover de normale 6 undervisningsmodul er- Adgang til vores nye eksportmodul samt adgang til vores økonomimodul.

Tilmelding kan ske til mig på e-mail info@leadersclub.dk, på telefon 4576 5852 eller online her ved at anføre  rabatkoden “HRNEWS-DIP” i kommentarfeltet.
Har du nogle spørgsmål, må du endelig sige til – Vi ser frem til at høre fra dig.

Videresend gerne til den/ de medarbejdere, som kunne have interesse.

Med venlig hilsen, LEADERS CLUB

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

HR & videnregnskaber

Idag oplever mange virksomheder, der arbejder med viden og har højteknologiske produktionsmetoder, et stort tomrum mellem den værdi, som aktiemarkedet tillægger virksomhederne og den værdi, der står bogført i det traditionelle regnskabs værdiopgørelse.

Det traditionelle regnskab, dvs. det finansielle regnskab, viser hvordan ledelsen forvalter og udvikler virksomhedens aktiver. For at kunne værdiansætte en virksomhed, er det de fysiske aktiver såsom maskiner, lager, bygninger og de økonomiske beholdninger, der opgøres og skrives i det økonomiske regnskab. Det finansielle regnskab er udviklet i en tid, hvor de vigtigste aktiver var fysiske og derved let kunne måles økonomisk i penge – men sådan er det ikke længere.

De immaterielle aktiver såsom human kapital, interne processer og relationerne til kunder og leverandører får større og større betydning for værdiansættelsen af virksomheden. Der er med andre ord behov for at supplere det traditionelle, finansielle regnskab med et videnregnskab.

Set i dette lys, samt at der siden 1970´erne er opstået stigende uoverensstemmelser mellem markedsværdi og den bogførte værdi af virksomheder har Danmark, som det første land i verden, medtaget i regnskabsloven at virksomheder, der er meget afhængige af viden, årligt skal aflægge et videnregnskab som supplement til det finansielle regnskab.

HR Konsulentuddannelsen (HRK) – som pt. er landets suverænt største uddannelse inden for personaleområdet med mere end 1500 deltagere på bare få år – sætter i denne tid fokus på videnregnskaber, kompetenceregnskaber, Human Kapital og effekten ved HRM i særdeleshed.

HR Konsulentuddannelsen (HRK) er kendt som at være et effektivt springbrædt for folk, der ønsker sig en karriere inden for personaleområdet, men i år har uddannelsen endvidere fanget mange ledere og direktionsansvarliges interesse. Læs mere på www.hrk.se

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Effektive planlægningskurser – pris: 3.500

Styrk din personlige planlægning og få mere tid, bedre overblik og øget effektivitet. 

Lær, hvordan du effektivt håndterer de mange informationer og opgaver du dagligt modtager og få nogle praktiske værktøjer til at sikre overblik og struktur. Vi har tilbud på følgende 3 effektive planlægningskurser:

Se evalueringerne på vores hjemmeside her samt på Trustpilot her.

De fleste har en hverdag, hvor de nærmest drukner i informationer og opgaver, og det er helt almindeligt at der hele tiden kan komme ekstraopgaver der ”ødelægger” planlægningen. Dette resulterer oftest i, at man overser deadlines, glemmer at følge op på opgaver mv. Man skriver sig ”ting bag øret”, men glemmer det alligevel eller opdager det måske først for sent. Situationer som disse, kan over en længere periode være årsag til stress, og det er derfor vigtig både for dig selv og dit arbejde, at du har en effektiv håndtering af de informationer du dagligt modtager.

Det kan lyde umuligt, men faktisk kan selv ganske små justeringer i vores tankegang og arbejdsrutiner give stor effekt på vores tidsforbrug.

PUK IT inviterer til ovenstående 3 planlægningskurser, hvor du får praktiske værktøjer, som sikrer, at du altid behandler de informationer og opgaver, som du modtager, på en struktureret og effektiv måde. Kurserne har til formål at styrke din evne til at prioritere og dermed øge din performance.

Med kurserne får du adgang til unikt udviklede online kursusmaterialer med spændende læsning og praktiske værktøjer.

Kurserne afholdes løbende i 5-stjernede omgivelser i København, Odense, Vejle, Aalborg og Århus. Tjek for ledige datoer på linkene ovenfor.

DELTAGERPRIS: kr. 3.500 (normalpris kr. 4.500)
Pakkepris for 2 kurser: kr. 6.000 (normalpris kr. 9.000).
Er I 3 deltagere tilbydes en pakkepris til kr. 8.000 (spar kr. 5.500).
Alle priser er ekskl. moms og inkluderer fuld forplejning, undervisningsmateriale samt diplom.

Anfør rabatkoden “PLANLÆGNING-HR” ved tilmelding.

Priserne gælder ved tilmelding inden tirsdag d. 4. april 2017 kl. 16.00.

Tilmeld dig direkte til info@pukit-info.dk, elektronisk via linkene ovenfor eller på telefon +45 3311 0610.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen
PUK IT 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin