Forandringsledelse på dagsordenen

Forandringerne står i kø på mange arbejdspladser. Vi lever i en foranderlig verden, hvor det der er en realitet i dag formentlig ikke er det i morgen. Dette er virkeligheden for mange ledere i det private såvel som offentlige erhvervsliv.

I en undersøgelse har 2 ud af 3 lederes på tværs af forskellige brancher ytret, at de forandringer, som de selv har stået i spidsen for det seneste år, har ført til en væsentlig ændring af deres ledelsesopgave.

Ofte er forandringer på arbejdspladsen ikke i sig selv svære at forholde og tilpasse sig til. De praktiske og formelle aspekter af forandringerne er ofte sat i rammer og derfor ikke de sværeste at forholde sig til. I stedet er mange ledere udfordret af de relationelle ændringer, som forandringerne afstedkommer. Ledelsesopgaven vanskeliggøres i forsøget med at forene den eksisterende arbejdskultur med forandringen, skabe motivation og engagement hos medarbejderne overfor de nye tiltag og generelt sikre en stabil drift gennem hele forandringsperioden.

De mest typiske forandringer har det seneste år været omstruktureringer, faglig fornyelse, nye IT-systemer og besparelser og disse har især fyldt meget af ledernes tid.

Selvom der kan være store forskelle på forandringer på tværs af forskellige organisationer, er der også mange fællestræk. Nogle af disse fællestræk har vi sammenfattet i form af nedenstående punkter:

 • Lyt til alle bekymringer og ønsker: Hav et sted hvor alle under en organisationsændring kan komme af med deres bekymringer eller ønsker og blive hørt.
 • Bank ikke medarbejdere på plads: Det hjælper ikke at banke folk på plads under en organisationsændring. Ofte er det medarbejdernes, der kender konteksten bedst, så det er vigtigt med en ligeværdig samtale om forholdene.
 • Hav is i maven: Der kommer til at ske fejl i løbet af forandringsprocesser. Nogle gange kræver dette, at man som leder har is i maven og stoler på sin fornemmelse af, hvad der kan gå galt og hvor der er plads til at fejle.
 • Vær ærlig og tydelig i din kommunikation: Medarbejdere har brug for en ordentlig tone og kommunikation for ikke at blive urolig under en organisationsændring. Dette fordrer den bedste opgaveløsning.
 • Vær tilgængelig: God forandringskommunikation handler i høj grad om tilstedeværelse overfor medarbejderne og fortælle de vigtigste detaljer og argumenter for organisationsændringen.
 • Vent med ting, der ikke haster: Nogle forandringer kan måske vente lidt med at blive implementeret. Hav styr på, hvad der kan lade sig gøre og hvilke omkostninger det kan medføre.

Læs meget mere om forandringsledelse her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Apple udviser Corporate Social Responsibility med investeringer i grøn energi

Den nordiske direktør for Apple, Erik Stannow, går i gang med at investere i vindenergi i Danmark for at give tech-gigangtens nye, store datacentre i henholdsvis Aabenraa og Viborg en grøn profil. De to nye datacentre, som Apple har planlagt i Jylland, kommer til at kræve så meget strøm, at landets kulproduktion ville øges gevaldigt, hvis ikke Apple var villige til at tænke i grønne baner.

Apple har til sinde at matche datacentrenes energiforbrug med energien fra de nye vindmøller. Erik Stannow svarer til Dagbladet Børsen, at ”vi har lavet en kontrakt med et dansk selskab om at udbygge vindenergi, der svarer til vores energiforbrug om fem år”. Tanken er, at selskabets investeringer i bæredygtig energi udvides i takt med, at kapaciteten af de to jyske datacentre udvides.

Flere store, internationale selskaber såsom Apple, Google og Facebook lokkes til Danmark grundet landets grønne image, der er meget oppe i tiden sammen med både bæredygtighed og CSR. Paradoksalt nok vil de nye datacentre øge Danmarks elforbrug og dermed forurening i erhvervslivet med godt 25% (tal fra Danmarks Energistyrelse). Netop af denne grund har Apple nu bekræftet, at de selv vil investere i danske vindmøller, som vil dække hele deres energibehov med såkaldt grøn energi.

Tech-giganten Apple er i mange henseender frontløber på nye tiltag og dette gælder også Corporate Social Responsibility, der både inkluderer arbejds- og menneskerettigheder, ligestilling, genbrug og nu også grøn energi, der viser, at Apple også tager ansvar som det store selskab, det er.

Læs mere om Corporate Social Responsibility her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mobilepay vil skabe nyt univers

Mobilepay vil snart blive en selvstændig virksomhed uden Danske Bank.

Noget der kræver ressourcer og koordinering ifølge Mark Wraa-Hansen (chef for Mobilepay).

Han siger i et interview til Børsen:
“Fordi det hele skal igangsættes på én gang, er kunsten at få det kommunikeret og koordineret, så ingen er i tvivl om, hvad der sker, og hvornår det sker,” siger han, og uddyber:

“Vi sletter Mobilepay by Danske Bank, og i sidste halvdel af 2017 kommer vi ud med et helt nyt brand og et helt nyt univers omkring Mobilepay.”

Succes gør at der må ske forandringer

Det seneste halve år har Mobilepay fordoblet sin medarbejderstab og 3.5 millioner danskere benytter appen. Noget der kan mærkes og betyder, at Mobilepay må lave en række ændringer.

Mark Wraa-Hansen lover dog, at de store organisationsforandringer ikke vil have særlig betydning for kunderne:

”Vi kommer ikke til at forstyrre kunderne særlig meget, men på de områder, hvor vi gør, er det vigtigt, at vi er skarpe i vores kommunikation” siger han.

Mark Wraa-Hansen forudser dog, at samarbejdet med de ca. 70 banker og 50.000 virksomheder, kan byde på udfordringer. Han er dog fortrøstningsfuld, da Mobilepay er vant til at håndtere store udfordringer.

Ledelse kan være ekstremt krævende og det er vigtigt at blive klædt ordentligt på. Hos IFPE udbyder vi den helt nye Lederuddannelse, der giver dig redskabende til at håndtere en dynamisk og foranderlig hverdag. Læs mere her

Kilde: Børsen 10. juli 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Organisationens koordinator – Den nye hybrid?

Rollen som kontorets koordinator, sekretær og assistent er i rivende udvikling – både i det offentlige og private. Forventninger og ansvarsområder er stigende og for at matche disse skal koordinatoren både være professionel, effektiv og altid kunne bevare overblikket, ligesom det forventes at denne rolle kan kommunikere på tværs af alle i organisationen. Man står altså som koordinator overfor dynamiske arbejdsdage, som kræver, at man hele tiden tilegner sig ny viden og udvikler sig.

Koordinatoren bliver af mange omtalt som organisationens hybrid. Den falder uden for organisationens sædvanlige rollekategorier med skarpe skel mellem ledelse og medarbejdere, men er yderst populær med sin krydsning af faglighed og ledelsesansvar. Koordinatorrollen kan dog af præcis samme årsag være en svær ledelsesdisciplin at mestre.

Med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams er denne nye og meget vigtige jobfunktion dukket op. Men den stadigt mere populære koordinator befinder sig i et ubestemmeligt midterfelt mellem medarbejder og ledelse. Som koordinator skal du oftest mestre alt lige fra ledelsesopgaver, særligt administrative opgaver og tovholderi, men uden ophæng i et formelt personaleansvar.

For medarbejderen indebærer koordinatorfunktionen attraktive, karrieremæssige muligheder – hvad enten det er nye udfordrende arbejdsopgaver, personlig udvikling, træningsbane for ledelse eller en blanding af det hele.

Så med de rette forudsætninger er der tale om en funktion, der tilbyder både leder, medarbejder og organisationen gevinster i et større perspektiv.

Læs meget mere om dine muligheder som kontorets koordinator lige her og læs om fordelene ved at tage en skræddersyet efteruddannelse, der passer til netop dine udfordringer som organisationens koordinator.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Stiletter i bestyrelsen

Regeringen ønsker at skabe en lige adgang for mænd og kvinder til virksomhedernes ledelser. 

Det har i mange år været drøftet, hvorfor så få kvinder sidder på topstillinger i det danske erhvervsliv, og om det er en udfordring, som skal tages op af lovgiver eller overlades til erhvervslivet selv. Og hvor mange kvinder sidder der egentlig rundt om ved bestyrelsesbordene? De seneste 10 år er andelen af kvindelige topledere i den private sektor således kun steget med 2 procentpoint fra 4 pct. til 6 pct. Samme tendenser ses i bestyrelserne. Trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra, sidder der kun kvinder på 6 pct. af bestyrelsesposterne i de børsnoterede aktieselskaber.

Få indsigt i ligestillingsloven herunder det nye lovforslag der skal sikre flere kvinder i bestyrelsen. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Novo, Google og A.P. Møller

Novo Nordisk, Google og A.P. Møller-Mærsk står fortsat øverst på listen over de danske studerendes foretrukne arbejdspladser, men de store konsulenthuse vinder frem på ønskelisten, mens bankerne generelt må notere en tilbagegang. Læs med på http://www.ifpe.dk/bestsellere/hr-konsulent-uddannelsen.html

Employer Branding har direktionenens bevågenhed i konsulentbranchen og for de medarbejdere, der sidder med employer branding er resultatet af de her målinger en del af deres KPI’er, forklarer Jesper Dansholm, der er country manager for Universum i Danmark, om KPI, der står for key performance indicator. Jette Ryttergaard, der er HR senior manager hos KPMG, ansvarlig for rekruttering og employer branding, mener der ligger to ting i resultatet af undersøgelsen: Dels er vores rådgiverforretning vokset de seneste par år, dels har vi arbejdet kontinuerligt, målrettet og fokuseret med tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, forklarer hun. Den indsats rummer også en indsats for at tiltrække de unge talenter, og her har KPMG rettet skytset mod de studerende på business-skolerne, blandt andet med en international case competition, med støtte til den nye eliteuddannelse på CBS, Engage-programmet, og med en række andre aktiviteter rettet mod talenterne.

Kampen om de bedste kandidater til virksomhederne er spidset til, og vigtigheden af at have de dygtigste medarbejdere er til stadighed, hvad der adskiller virksomheders fremgang og vækst. Det strategiske arbejde med Employer Branding er derfor vigtigere end nogensinde før. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Innovation og kreative løsninger i forretningsgange

Innovation og kreativitet kræver nytænkning. Probanas Mini MBA giver deltagere en grundlæggende forståelse for virksomhedsdynamik og praktiske værktøjer til at tackle dem, som giver deltagerne en innovativ tilgang til forretningsgange.

Udannelsen skaber fornyet inspiration, som er centeret i 6 moduler, der tilsammen giver deltagere en solid indføring i afgørende aspekter af virksomheders liv:

 • Personaleledelse & psykologi
 • Forandringsledelse
 • Forretningsudvikling og strategi
 • Værdiskabende ledelse
 • Resultatorienteret ledelse
 • Udviklende ledelse

Efter endt uddannelse vil medarbejderne være i stand til at håndtere udfordringer og skabe nytænkende løsninger, der kan optimere forretningsgange i virksomheder.

Uddannelsen er baseret på blended learning som er en kombination af kursusdage og e-learning der er optimal for den travle medarbejder.

Læs mere på minimba.dk 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Hele verden som arbejdsplads

Globale danskere: Flere danskere vælger, at flytte til udlandet for at arbejde og skabesig en karriere. Én af dem er 41-årige Martin Rasmussen, som har haft hele verdenen som sin arbejdsplads.

Det var et besøg hos en ven i Uganda, som fik Martin Ramussen, som dengang var i 20’ene, til at længe efter at opleve verdenen og dens muligheder. Han forlod jobbet hos KMPG på Fyn og begyndte sin rejse. Det var et job i virksomheden Bukkehave, som leverer køretøjer til nødhjælpsorganisationer, som fik ham til at begynde sin rejse. Han startede som finansiel controller i virksomheden, men blev hurtigt sendt til Storbritannien for at være med til at starte et datterselskab, der fokuserede på vedligeholdelse af køretøjer. I 2004 blev Martin Rasmussen så chef for selskabet i Storbritannien, og hans hverdag var præget af rejser til de lande, virksomheden opererede i, som bl. a. tæller Kenya, Irak og Afghanistan. Han endte med at tilbringe et år i Afghanistan, inden Muhammedkrisen gjorde det sværere at være dansker i Mellemøsten. I dag bor Martin Ramussen med sin kone og børn i Dubai. Og det er noget, der motiverer ham. »Det er spændende og sjovt, at det hele er så internationalt. Man får mange forskellige input til sin opfattelse af tingene og arbejdsgange,« siger han.

Læs mere om distanceledelse her 

Ønsker du rådgivning til hvilket kursus og uddannelse, der passer bedst til dine behov – ring til os på telefon: 39658822.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Dansk ledelse i høj kurs

Luxembourg er et lille land med mange nationaliteter, hvilket kræver en særlig opmærksom for de danske ledere i landet. Alligevel er dansk ledelse i høj kurs. Bankmanden Steen Foldberg arbejder i Luxembourg og deler ud af sine erfaringer. Se http://www.ifpe.dk/dip.html

Der kan være mange og store forskelle i kulturen, arbejdsmiljøet og ledelsesstilen, når man som leder drager udenlands. Men i Luxembourg ses dansk ledelse som noget særligt. Steen Foldberg forklarer, at hans medarbejdere i Luxembourg blev meget overraskede, da han sagde, at han ikke altid har ret. Arbejdskulturen i mange andre lande er præget af meget mere autoritetstro, hierarki og med langt mere magtdistance end vi er vant til i Danmark. Han forklarer yderligere, at det mest almindelige fejltrin for danske ledere er ikke at sætte sig godt nok ind i den nye kultur: “En ny chef behøver ikke nødvendigvis at gå ind og få alle problemer løst med det samme. Ofte løser problemerne sig selv. Kig på det store billede og forstå, at der er andre kulturer end den danske.”

Går du med lederdrømme? Så kan du med fordel deltage på Mini MBA’en. Læs her om næste opstart. 

Ønsker du rådgivning til hvilket kursus og uddannelse, der passer bedst til dine behov – ring til os på telefon: 39658822

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Vestas: Nyt ledelsesværktøj

En væsentlig del af topledelsens plan i Vestas er, at overraske markedet positivt, hvilket er blevet et konkret ledelsesværktøj for virksomheden.
Da Vestas-formanden Bert Nordberg tiltrådte virksomheden, havde han den agenda, at Vestas skulle komme i bedre balance med børsmarkedet. Formandens understregede dengang, at det ikke sker ved at overraske negativt, men ved hele tiden at præstere kvartalsregnskaber en spids bedre end markedet forventer. Han kalder det tillidsopbygning, og indtil videre er det foreløbig lykkedes. Risikoen ved denne fremgangsmåde er dog, at børsmarkedet selv begynder at indregne værdien af forventningen om bedre resultater fra Vestas. Vestas vil derfor blive hårdt ramt på børskursen, hvis virksomheden løber ind i problemer og må skuffe forventningerne. Det kræver en fin føling med mekanismerne på børsmarkedet.

Få flere ledelsesværktøjer her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 21