4 gode råd til, hvordan du får godkendt din efteruddannelse af arbejdspladsen

Efteruddannelse er en vigtig prioritet i løbet af hele din karriere. Ikke nok med at det kan tilføre din virksomhed ny viden samt bidrage til en bæredygtig udvikling, kan et passende kompetenceløft også styrke din egen forandringsevne, markedsværdi samt nye beskæftigelsesmuligheder fremadrettet.

Videre- og efteruddannelse er både med til at gøre medarbejderne mere effektive samt til at øge kvaliteten af virksomhedernes ydelser og produkter. Der er derfor store fordele at hente ved at give virksomhedens medarbejdere et solidt kompetenceløft i form af efteruddannelse.

Men hvordan sikrer du, at din leder også ser alle disse fordele ved efteruddannelse og godkender din næste kompetenceudvikling? Der er flere parametre, du kan fremhæve, når du skal åbne snakken om efteruddannelse med din leder.

Nedenfor har vi hos IPFE fremsat 4 gode råd til at få godkendt din efteruddannelse hos arbejdspladsen og ledelsen. Rådene kan være til gavn, når du selv er overbevist om, at et kompetenceløft vil bidrage med værdi, men mangler at overbevise din arbejdsplads og ledelse om dette.

  • MUS-samtalen kan være en god forhandlingssituation til at snakke om din udvikling i virksomheden. Introducér her dine tanker om efteruddannelse og forbered dig godt inden samtalen.
  • Sæt dig i din leders sted – Hvordan vil dit kompetenceløft reelt bidrage med øget værdi?
  • Fremhæv dine seneste resultater samt succeser for din leder. Desværre har lederen ikke altid overblik over samt indsigt i dine resultater og succeser. Vær derfor ikke bleg for at kaste noget lys over dine bidrag til virksomheden.
  • Sidst men ikke mindst kan det virke positivt overfor din leder, hvis du kommer med konkrete indspark til dit kompetenceløft samt hvordan dette vil gavne arbejdspladsen og din egen performance.

Du kan læse meget mere om alle kurser og uddannelser hos IFPE i vores kursuskatalog her. Kontakt os gerne pr. e-mail til info@ifpe.dk for at høre mere om dine muligheder for efteruddannelse hos os.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Novo, Google og A.P. Møller

Novo Nordisk, Google og A.P. Møller-Mærsk står fortsat øverst på listen over de danske studerendes foretrukne arbejdspladser, men de store konsulenthuse vinder frem på ønskelisten, mens bankerne generelt må notere en tilbagegang. Læs med på http://www.ifpe.dk/bestsellere/hr-konsulent-uddannelsen.html

Employer Branding har direktionenens bevågenhed i konsulentbranchen og for de medarbejdere, der sidder med employer branding er resultatet af de her målinger en del af deres KPI’er, forklarer Jesper Dansholm, der er country manager for Universum i Danmark, om KPI, der står for key performance indicator. Jette Ryttergaard, der er HR senior manager hos KPMG, ansvarlig for rekruttering og employer branding, mener der ligger to ting i resultatet af undersøgelsen: Dels er vores rådgiverforretning vokset de seneste par år, dels har vi arbejdet kontinuerligt, målrettet og fokuseret med tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, forklarer hun. Den indsats rummer også en indsats for at tiltrække de unge talenter, og her har KPMG rettet skytset mod de studerende på business-skolerne, blandt andet med en international case competition, med støtte til den nye eliteuddannelse på CBS, Engage-programmet, og med en række andre aktiviteter rettet mod talenterne.

Kampen om de bedste kandidater til virksomhederne er spidset til, og vigtigheden af at have de dygtigste medarbejdere er til stadighed, hvad der adskiller virksomheders fremgang og vækst. Det strategiske arbejde med Employer Branding er derfor vigtigere end nogensinde før. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Vi har brug for ildsjæle

Virksomheder har brug for ildsjæle, der med smittende engagement går forrest, tænker nyt og tager ansvar. Samfundet har tilsvarende brug for ildsjælene. Se http://www.ifpe.dk/hr-konsulent-uddannelsen.html

De mennesker, som gør mere, end de er forpligtet til. Dem som ved siden af deres arbejde – eller som en del af deres arbejde – yder en ekstraordinær indsats for andre, der har behov for det. Folk som gør det for andres skyld, og fordi de finder glæde og mening i at yde en frivillig indsats, hvor det nytter.
Selv om vi vel har verdens mest finmaskede sociale sikkerhedsnet, så er der alligevel nogle, der falder igennem. Sådan vil det altid være.

Læs mere på http://www.ifpe.dk/hr-konsulent-uddannelsen.html 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Personalehåndbogens ABC

Hent den gratis guide direkte på uddannelsesplatformene på www.hrk.se, eller på www.ifpe.dk (kun for deltagere)

Personalepolitikken har mange funktioner og er et dynamisk element i arbejdspladsens hverdag. En skriftlig personalepolitik giver en overordnet ramme for forholdet mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Det er også en ramme for de løbende personalepolitiske aktiviteter. Hvad kan en personalepolitik bruges til?

  • Af ledelsen for at informere om de værdier og holdninger, som er gældende på arbejdspladsen
  • Til at skabe fælles fodslag om personaleledelse i ledelsesgruppen
  • Af medarbejderne for at få klarhed over muligheder, f.eks. om jobudvikling, karriere og tilpasning af jobvilkår
  • Af ledelse og medarbejdere til udvikling af arbejdspladsen
  • Til at fortælle om arbejdspladsen udadtil til potentielle nye medarbejdere

På de følgende sider kan du læse mere om de formelle krav til, hvad en personalepolitk skal indeholde. Vil du læse om, hvordan en ny personalepolitik kan udformes og udarbejdes, så se den nye gratis guide direkte på uddannelsesplatformene HR Konsulentuddannelsen, HRK se www.hrk.se eller på www.ifpe.dk

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Medarbejderdata håndteres ulovligt

Mange danske virksomheder har ikke styr på de nødvendige krav og tilladelser, som kræves for, at de lovligt kan registrere data om medarbejderne og sende disse data ud af Danmark. 

Mange danske virksomheder er i dag en del af en udenlandsk koncern, hvor medarbejderne og dermed også data om medarbejderne flyder hen over landegrænserne. Men masser af danske virksomheder har i dag ikke styr på de nødvendige krav og tilladelser, som kræves for, at den danske virksomhed lovligt kan registrere data om medarbejderne samt sende disse data ud af Danmark. Her følger et kort overblik over reglerne: En dansk arbejdsgiver, som registrerer følsomme oplysninger om sine medarbejdere, eksempelvis resultatet af personlighedstest, cpr.nr., væsentlige sociale og personlige forhold med videre må som hovedregel kun registrere sådanne oplysninger, hvis medarbejderen har givet sit samtykke hertil, og hvis den danske arbejdsgiver har anmeldt denne registrering til Datatilsynet og fået Datatilsynets godkendelse. Hvis den danske arbejdsgiver så ønsker, at overføre data om medarbejderne til koncernens andre selskaber beliggende i tredjelande uden for EU, så skal virksomheden indgå en særlig aftale med de andre koncernselskaber om overførsel af data.

Bliv opdateret i Arbejdsret herunder Persondataloven. Læs mere www.hrk.se

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Humor på arbejdspladsen

Har du nogensinde tænkt alvorligt over hvilket formål humor har? Se http://www.ifpe.dk/masterclass-i-human-resource-management-339.html

Humor kan forstærke de positive følelser og motivationen hos medarbejderne , og det styrker fornemmelsen af lighed og tilhørsforholdet til gruppen, fordi selvfølgelig kan humor også understrege uligheder. På arbejdspladsen hjælper humoren os også til at håndtere tragedier og katastrofer, f.eks. overtagelser, fyringer, finansiel krise, faldende underskud eller kunders forsvinden, lukning af fabrikker eller virksomheder. Humor bør betragtes som et redskab, og forskellige former for lederstil kan benytte humor mere eller mindre effektivt, afhængigt af deres “publikum”.

Sæt fokus på virksomhedens ledelsesstil og den strategiske ledelsesudvikling. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

De bløde værdier

I fremtidens mest succesrige virksomheder tænkes trivsel ind i forretningen, når de store beslutninger skal træffes, mener Lone Fønss Schrøder, der samler sine erfaringer i en imponerende portefølje af internationale bestyrelsesposter. Se www.hrk.se

De kommende år vil en helt ny division af virksomheder indtage den globale erhvervsscene. Gennem 10 år har det globale konsulenthus McKinsey, samlet information og taget temperaturen på 500 private og offentlige virksomheder, 7.000 chefer og 600.000 medarbejdere i 107 lande for at kortlægge og opbygge en samlet metode til at måle på de mere bløde værdier i virksomhederne, herunder medarbejder – og kundetilfredshed.

Læs mere på www.hrk.se 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Må du fyre over sms?

AFSKEDIGELSER: Virksomhederne bruger for skrappe metoder til at fyre deres medarbejdere, mener fagforeninger. Se http://www.ifpe.dk/personalejura-uddannelsen.html

Metoderne til at fyre medarbejdere er blevet skrappere. Virksomheder sender i stigende grad fyresedlen via en sms-besked, siger flere fagforeninger. »Vi hører oftere fra vores lokalafdelinger, at fyringer sker over sms. Der findes ingen opgørelser over dette, men det er bestemt ikke unormalt, lad mig sige det på den måde. Der er en forflygtigelse blandt lederne om at tage den svære samtale,« siger Kasper Palm, der er faglig sekretær i Dansk Metal. Lignende historier fortæller også Marianne Vind, der er næstformand i HK/ Privat. Ifølge hende er det udbredt blandt fagforeningens fyrede medlemmer at få første kendskab til opsigelsen i postkassen eller over en smsbesked.
Desuden siger hun, at ledere sagtens kan finde på at fyre ansatte før eller under højtider som julen – eller i perioder, hvor der hersker alvorlige kriser som sygdom eller skilsmisse i den ansattes privatliv.

Bliv klogere på personalejura her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Komplekse opsigelser

Konflikter på arbejdspladsen bliver svære at løse, når ingen må tabe ansigt. 

Når chefen fyrer en medarbejder, minder seancen nu om stunder mere og mere om en mand, der er i færd med at vrage sin kone. Den holdning har Nikolaj Kure, lektor ved Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus Universitet. Ifølge ham er årsagen til den udvikling, at der de seneste år er kommet større fokus på de svære og konfliktfyldte samtaler mellem ledere og medarbejdere. Ledelsesstilen i Danmark har ændret sig, og det gør f. eks. opsigelsessamtaler langt mere komplekse. »Opsigelsessamtaler ligner i dag den måde, man taler på ved en skilsmisse. Det handler om ikke at tabe ansigt og komme ud af forholdet på en god måde. Altså at man ikke bliver smidt ud, men selv går,« siger Nikolaj Kure. Når ingen må tabe ansigt, bliver det svære at tage de følsomme samtaler. Ifølge Nikolaj Kure er der i dag en tendens til, at lederne ikke fyrer medarbejderne, men at de selv skal opdage, at de ikke længere passer ind i virksomheden.

Læs mere http//hrk.se 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Din intellektuelle kapital

Savner du en opgradering af dine komptencer inden for ledelse og personaleudvikling? I en tid hvor medarbejdere og virksomheder forventer mere af hinanden end nogensinde, er lederens kompetence, forståelse og anvendelse af teorier og arbejdsmetoder inden for human psykologi blevet et uvurderligt aktiv. Det er blevet vigtigt for både ledere og personaleansvarlige at kunne beskrive, analysere og vurdere medarbejdernes adfærd i en given organisatorisk kontakt, og at kunne skabe resultater via medarbejderne på denne baggrund.

Læs med på www.ifpe.dk

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 16