Gravide skal have hjælp til at undgå sygemeldinger

Gravide kvinder har i gennemsnit 48 sygedage inden deres barsel begynder. Det er alt for højt og bør forebygges, mener SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

Der er naturligvis et utal af årsager til sygedagene, og derfor bør vi være bedre til at møde den enkelte og tilbyde hjælp og vejledning allerede tidligt i graviditeten.

Tallet dækker både over gravide med store gener, som må sygemeldes i flere måneder, og over andre, der har få sygedage.

Sygedage kan forebygges

Ifølge Pia Olsen Dyhr bør vi kunne forebygge mange af sygedagene. På den baggrund foreslår SF, at alle gravide skal have ret til mindst to forebyggende besøg af en jordemoder på deres arbejdsplads under graviditeten.

På dagsordenen kan der være, hvilke udfordringer der kan være ved den enkeltes arbejde i forhold til graviditeten. Jordemoderen kan dermed selv se, hvilke arbejdsopgaver kvinden har og forudse eventuelle problemer, før de opstår.

Norges har en forsøgsordning

I Norge har de opnået flotte resultater med en forsøgsordning. Der har gravide fået tilbud om tre jordemoderbesøg. Resultatet var at sygefraværet blev bragt ned fra 17 uger til seks uger.

Forsøgsordningen er dog ikke gratis. Omkring 60 millioner ifølge SF’s beregninger. Men på den anden side kan pengene tjenes ind, ved at de ekstra arbejdsdage vil give flere skatteindtægter, og samtidig vil det offentlige spare millioner på sygedagpenge.

Venstre og dansk arbejdsgiverforening er umiddelbart positive overfor forslaget.

Hos IFPE sætter vi fokus på sygefraværet og inviteret derfor til Temadag om Sygefravær. Læs mere her

Kilde – Pia Olsen Dyhr, TV2 25. juli 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Diskriminiation vs barsel

En ny undersøgelse afslører massivt problem vedrørende diskrimination af kommende forældre. Arbejdsgiver får medhold i næsten halvdelen af sagerne, der bliver rejst. 

Fyresedler, at ryge ned i graderne og chefens negative kommentarer er ikke unormalt, når man meddeler chefen, at man er kommende mor eller far. Undersøgelsen kommer fra Institut for Menneskerettigheder, og den viser, at hver tredje føler sig diskrimineret i forbindelse med barsel eller graviditet – i kvinders tilfælde er der tale om halvdelen.

Det opleves hyppigt, at man efter at have meddelt chefen, at man skal på barselsorlov, får negative kommentarer fra førnævnte. Det er et stort problem, mener sociolog og specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, Kenn Warming, eftersom eksempelvis meget af barslen derved også kommer til at blive brugt på bekymringer og spekulationer over, hvad der skal ske, når man kommer tilbage fra sin barsel.

En del af undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder viser også, at 20% af alle fædre tager kortere barsel, end hvad de ønsker.

Svært at dømme i disse sager 
Chefkonsulent hos Dansk Arbejdsgiverforening, Lise Bardenfleth, giver dog ikke meget for disse undersøgelser. Hun synes ikke, man kan kategorisere følelsesmæssige oplevelser som en realitet.

Her mener Anette Borchorst, professor i Statskundskab ved Aalborg Universitet, at det ikke kan stilles så simpelt op. Hun understreger, at det er meget svært at rejse sager i forbindelse med diskrimination af barsel, og at man faktisk ved som et faktum, at mange sager slet ikke rejses, eftersom det er svært at bevise diskrimination. Derudover står man som kommende forældre i en meget sårbar situation og kan være bange for at miste sit job, hvorved mange ikke tør at rejse sagen.

Ligebehandlingsnævnets sidste årsberetning viser, at sager om graviditet og barsel udgør en tredjedel af deres sager, og i lidt under halvdelen af sagerne får arbejdsgiveren medhold.

Hvad siger loven?
Man skal fortælle sin arbejdsgiver om sin graviditet senest 3 måneder inden termin.

Man har som medarbejder ret til at returnere til arbejdspladsen efter barslen med de samme vilkår som før.

Man må som arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder grundet graviditet, barsel eller adoption.

Synes du, dette var spændende, og vil du gerne blive klogere på området for barsel, ferie og orlov så deltag i IFPE’s kursus ”Temadag om barsel, ferie og orlov”.
Læs mere her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

120-dages reglen

Hvis medarbejderen har været syg i 120 dage i en 12 måneders periode og opsiges i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, er det lovligt at opsige funktionærer med 1 måneds forkortet varsel efter 120-dages reglen. Se http://www.pju.dk/pju.html

Arbejdsgiverne skal dog være opmærksomme på at have styr på antallet af sygedage. En ny dom fra Vestre Landsret viser, at det var ulovligt at fyre en medarbejder efter 120-dages reglen, da medarbejderen først blev opsagt på den 130. sygedag – lørdage og søndage talte nemlig med i beregningen. Landsretten endte derfor med at give medarbejderen medhold og medarbejderen havde derfor krav på sit almindelige opsigelsesvarsel.

Få opdateret din viden omkring personalejura her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Betalt under sygefravær

Mindre arbejdsgivere og virksomheder har tendens til at lave små overtrædelser af loven, heriblandt kniber det ofte med at betale de unge under deres sygdomsfravær. Funktionærloven lyder, at man mindst skal have arbejdet mere end 74 timer over de seneste 2 måneder for, at man kan få løn under sygdom. Læs: http://www.hr-forum.dk/temadag-om-sygefravaer-401.html 

Jobpatruljen har lavet en undersøgelse, og 51 pct. af de 13 – 17-årige får ikke løn under sygdom, og 17,7 pct. oplever endda deres eget ansvar, at de finder en afløser. Mads Knudsen, der er konsulent i Jobpatruljen ser meget kritisk på dette og mener, at det skal der tages hånd om. Grunden til, at de ikke bliver betalt skyldes for det meste, at hverken de unge eller arbejdsgiveren kender til disse regler. Mads Knudsen udtaler: ”Vi ved, at mange af især de mindre arbejdsgivere ikke er opmærksomme på reglerne. Samtidig er det ærgerligt, at der er så få unge, der kender rettighederne på det danske arbejdsmarked. Vores opgaver er netop at komme ud og oplyse dem om deres rettigheder.”

Kilde: Jyllands Posten 3. november 2016, erhverv, side 6

Læs mere om reglerne inde for sygefravær her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin