Ansættelsesophør med omtanke

Fyringer er ubehagelige for alle parter, men de kan til tider være nødvendige. Men hvis ikke afskedigelser håndteres ordentlig, kan de skabe langt større problemer, end de læser. Derfor giver IFPE dig nu 9 trin til en fornuftig afskedigelse.

Det er muligt, at varetage en fyring, så den styrker tilliden til ledelsen og organisationen. Men hvis den ikke foretages med højde for en række vigtige parametre, kan en fyring også svække tilliden til hele organisationen. Derfor er det vigtigt med en god fyringsstrategi, så organisationen fremstår mere sammentømret og loyal i sidste ende.

  • Kend jeres Q&A: Hvem skal fyres? Hvorfor? Hvornår? Hvordan? Og hvad sker der med den øvrige del af organisationen? Er der fastlagt en tidshorisont? Osv.
  • Historien bag: Baggrunden for fyringerne skal give mening i en proces, der ellers for medarbejderne kan være ret meningsløs. Historien skal udpege de aktører, der har ansvaret. Ligeledes bør historien rumme et fremtidsperspektiv, så medarbejderne tilbage kan se lys for enden af tunnelen.
  • Formål: Meld de nye mål klart ud og gør disse målbare fra starten, så det er muligt at stille skarpt på andet end ansættelsesophøret.
  • Kommunikation til interessenter: Afklar hvorvidt samarbejdspartnere og kunder vil have gavn af informationen og i så fald i hvilket omfang og hvilken form, så dette ikke skaber bekymringer fremadrettet.
  • Den nye strategi: Hvordan vil organisationen arbejde i den kommende tid for at nå sine nye mål? Hvilke indsatser vil der være både før og efter, at medarbejderne er afskediget?
  • Tidsplan: En tidsplan er et godt redskab til at skabe overblik over processen. Der er typisk brug for en tidsplan både før og efter ansættelsesophøret finder sted, således engagementet fra den øvrige del af organisationen fastholdes og styrkes.
  • Forberedelse af lederne: Som leder træder man i høj grad i karakter og bliver eksponeret, når man foretager fyringer. Både det lederen gør eller ikke gør vil blive lyttet til og fortolket på i denne periode.
  • Lyt til medarbejderne: Giv alle medarbejdere mulighed for at ytre bekymringer eller spørgsmål under en fyringsrunde og besvar alle spørgsmål med samme engagement.
  • Er vi nået i mål?: Fyringer kan nedbryde en organisationskultur på få øjeblikke. Det er derfor vigtigt at tænke over strategien. En ”succesfuld” fyringsrunde vil ofte vise sig ved mere engagerede medarbejdere og en organisation, der er blevet bedre til at sætte dagsordener fremadrettet.

Lykkes man med en fyringsrunde og formår man at skabe engagement hos den resterende del af organisationen, vil virksomheden stå stærkere i sidste ende og høste frugterne af det hårde arbejde. Læs meget mere om ansættelsesophør her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Sig stop! Fire trin til forebyggelse af stress

Stress er efterhånden blevet reglen mere end undtagelsen på de danske arbejdspladser. Det er således ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt stress er til stede men i højere grad i hvilket omfang. Det er derfor essentielt, at du som medarbejder er bevidst om, hvordan du bedst håndterer og forebygger stress i hverdagen. 

Stress er en tilstand af anspændthed og manglende motivation. Vedvarende og langvarig stress kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad der er årsag til denne tilstand. Stress er i mange tilfælde arbejdsrelateret, og her kan det være brugbart med konkrete redskaber, som den enkelte kan bruge til at forebygge stress i det daglige. STOP! er et lille men effektivt værktøj mod stress, som yderligere kan hjælpe til at have fokus på det vigtigste. Det er simpelt og består af fire trin, som er repræsenteret af de fire bogstaver i ordet STOP.

Trin 1: Stop op
Når du er i gang med en opgave, eller du skal til at gå i gang med at lave noget nyt, så kan det være givende at stoppe op og tage en time out. Dette er selvfølgelig især vigtigt, hvis du føler, at du er ved at miste overblikket, men det kan også være en god ide at gøre det til en vane minimum at gøre det en gang i timen. Når du er stoppet op, udfører du derefter de resterende tre trin.

Trin 2: Træk vejret
Ved at fokusere og arbejde med vores vejrtrækning kan vi opnå ro og reducere vores stressniveau. Ved at trække vejret på følgende måde vil du opleve større kontrol over din vejrtrækning. Tæl langsomt til 8 mens du trækker vejret ind, tæl langsomt til 4 mens du holder vejret og tæl langsomt til 4 mens du ånder ud. Øvelsen skal gerne gentages 5-10 gange, og det er vigtigt, du fokusere på dit åndedræt imens. Herefter kan du forsætte med det næste trin.

Trin 3: Observér
Næste trin handler om at observere situationen. Her skal du være opmærksom på, hvordan du har det både fysisk og psykisk, så du hele tiden mærker efter, om du har det godt. Hvilke tanker kører rundt i hovedet på dig, og har du overblikket? Husk at kigge dig omkring, så du også har føling med, hvad der sker rundt om dig. Når du har gjort dette, er du klar til det sidste trin.

Trin 4: Planlæg
Det sidste trin omhandler din planlægning, som skal bidrage til at skabe overblik i dine opgaver. To-do listen er her et fint værktøj, da du på den måde gør det overskueligt for dig selv, hvad du skal eller bare gerne vil have gjort. Her er det vigtigt, at det er en fysisk liste, og ikke bare noget du har i dit hoved. Det kan endda være nyttigt at skrive punkter som pause og en hurtig snak med kollegerne på listen, så du husker de små pusterum i hverdagen. Det virker måske banalt, men listen kan ligeledes hjælpe med at udvælge, hvad der er vigtigst netop nu. På den måde giver STOP! dig automatisk en chance for at overveje, om du bruger din tid hensigtsmæssigt eller ej.

IFPE inviterer dig og dine kolleger til konferencen ”Stresskonferencen 2017 – Find balance i arbejdslivet”, hvor du som deltager vil få indsigt i stress som fænomen, samt hvordan du forebygger og behandler stress. Hvis I tilmelder jer  inden den 29 juni kl. 16.00 med rabatkoden ”HR-STRESS” tilbydes I en deltagerpris á kun kr. 6.500 (normalpris kr. 9.000). Slå til nu og start kampen mod stress i dag!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Danskerne er gladest på jobbet

Igen er danskerne blevet udnævnt til de gladeste på jobbet i en international undersøgelse. Se http://www.ifpe.dk/bestsellere/hr-konsulent-uddannelsen.html

Der kan være mange grunde til, at netop danskerne ligger højest på listen, og ganske givet ligger et komplekst samspil af flere faktorer bag. Nogle af disse faktorer kan være følgende: Rimelige arbejdstider, lav magtdistance, generøs arbejdsløshedsforsikring, konstant læring og et decideret fokus på arbejdsglæde. Disse faktorer er Danmark ikke alene om at besidde og udnytte til at skabe bedre arbejdsglæde, men vi ligger højt på alle disse faktorer, hvilket kan udgøre den afgørende forskel. Og glæden kommer ikke kun medarbejderne til gode. Undersøgelser påviser, at glade medarbejdere er mere produktive og innovative, og at glade arbejdspladser af disse årsager tjener flere penge. Dermed kan førstepladsen være med til at forklare, hvorfor Danmark har nogle af verdens mest produktive medarbejdere og hvorfor vi har klaret os så fornuftigt i løbet af finanskrisen.

Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

De bløde værdier

I fremtidens mest succesrige virksomheder tænkes trivsel ind i forretningen, når de store beslutninger skal træffes, mener Lone Fønss Schrøder, der samler sine erfaringer i en imponerende portefølje af internationale bestyrelsesposter. Se www.hrk.se

De kommende år vil en helt ny division af virksomheder indtage den globale erhvervsscene. Gennem 10 år har det globale konsulenthus McKinsey, samlet information og taget temperaturen på 500 private og offentlige virksomheder, 7.000 chefer og 600.000 medarbejdere i 107 lande for at kortlægge og opbygge en samlet metode til at måle på de mere bløde værdier i virksomhederne, herunder medarbejder – og kundetilfredshed.

Læs mere på www.hrk.se 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Brug dit neværk!

Vær ydmyg, når du bruger dit netværk.

Et godt netværk kan være behjælpelig i mange sammenhænge, bl.a. til jobsøgning eller nye kunder. Derfor handler det også om at bruge sit netværk rigtigt.

Peter Bang Fasting Bauer, headhunter og partner i Humantrust, har nogle gode råd til hvordan man bedst anvender sit netværk. Det handler således om at være konkret, så folk i dit netværk ved hvad du skal have hjælp til. Find ud af hvem der præcist kan hjælpe dig, og endvidere fokusér på, at du ikke spammer dit netværk, for så ender det med, at de ikke vil hjælpe dig, når du virkelig har brug for dem!
Endelig er det helt afgørende, at du er ydmyg og venlig, når du kontakter folk i dit netværk.

Peter Bang Fasting Bauer afslutter med, at man ikke skal være bange for at bruge sit netværk. Bliver man selv spurgt om hjælp af en i sit netværk, vil man jo også gerne hjælpe, og derfor er der ingen grund til at være nervøs for at spørge om hjælp – det er det, netværk handler om.

Læs mere om rekruttering via de sociale medier www.ifpe.dk 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Må du fyre over sms?

AFSKEDIGELSER: Virksomhederne bruger for skrappe metoder til at fyre deres medarbejdere, mener fagforeninger. Se http://www.ifpe.dk/personalejura-uddannelsen.html

Metoderne til at fyre medarbejdere er blevet skrappere. Virksomheder sender i stigende grad fyresedlen via en sms-besked, siger flere fagforeninger. »Vi hører oftere fra vores lokalafdelinger, at fyringer sker over sms. Der findes ingen opgørelser over dette, men det er bestemt ikke unormalt, lad mig sige det på den måde. Der er en forflygtigelse blandt lederne om at tage den svære samtale,« siger Kasper Palm, der er faglig sekretær i Dansk Metal. Lignende historier fortæller også Marianne Vind, der er næstformand i HK/ Privat. Ifølge hende er det udbredt blandt fagforeningens fyrede medlemmer at få første kendskab til opsigelsen i postkassen eller over en smsbesked.
Desuden siger hun, at ledere sagtens kan finde på at fyre ansatte før eller under højtider som julen – eller i perioder, hvor der hersker alvorlige kriser som sygdom eller skilsmisse i den ansattes privatliv.

Bliv klogere på personalejura her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Fyringer

Hvis din virksomhed er kriseramt, og der som følge skal fyres medarbejdere på grund af dårlig økonomi, skal du lige tænke dig om en ekstra gang, inden fyresedlen havner i hånden på medarbejderen. For hvis arbejdsgivere fyrer medarbejdere, fordi virksomheden er økonomisk trængt, men derefter ansætter nye medarbejdere, kan dette udløse store erstatningskrav. Begrundes fyringer dog med rationaliseringer og indskrænkninger, vil fyringerne normalt ikke møde kritik. Ønsker man at indskrænke i medarbejderstaben, kan alternativet være at indskrænke den enkelte medarbejders arbejdstid ved at lade medarbejderen gå fra et fuldtids- til et deltidsjob.

Det er en kunst at kunne fyre medarbejdere på den rigtige måde, så det ikke får ubehagelige eftervirkninger. Fyringsrunder kan med fordel deles ind i fire faser.

Den første fase består af forberedelser inden fyringsrunden går i gang. Det gælder især om at få styr på jura og papirarbejdet.

Den anden fase drejer sig om dagen før, hvor der skal sørges for, at de ledere, der skal fyres er klædt ordentligt på. De skal for eksempel vide, hvad de skal gøre, hvis en medarbejder går i chok.

Den tredje fase drejer sig om dagen, hvor samtalen finder sted. Ifølge Bolette Christensen kan samtalen deles i to.

Den første samtale foregår på fyringsdagen og handler om, at du står til rådighed over for den fyrede medarbejder. Den næste samtale kan foregå dagen efter, hvor lederen siger det samme til medarbejderen, men også taler om, hvordan samarbejdet helt praktisk skal foregå.

Den fjerde fase drejer sig om dagen efter, hvor det gælder om at rådgive de blivende medarbejdere.

Læs vores mere på http://www.ifpe.dk/masterclass-i-human-resource-management-338.html

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Seks timers arbejdsdag er benhård business: ”Det bliver lettere at fyre folk”

Med en seks timers arbejdsdag og et dagligt morgenmøde, hvor alle præsenterer dagens arbejdsopgaver er det mere overskueligt at vide hvad medarbejderne laver, mens de er der. Fokus er således flytte fra at omhandle hvor lang tid medarbejderes er på arbejdspladsen til, hvad de laver. På den måde er det slut med at dukke sig og undgå arbejdsopgaver. Medarbejderen har klare linjer for, hvad de skal lave. De klarer linjer gør også, at det bliver nemmere at fyre folk. De 6 timer gør, at det er nemmere at definere, hvad en medarbejder bør nå, og de kan således ikke længere hyggegemme sig. Det øger ligeledes effektiviteten og arbejdsglæden.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Der består ikke en fuldstændig fredning for kvinder i fertilitetsbehandling. 

De færreste arbejdsgivere er efterhånden i tvivl om, at man skal være varsom med at opsige gravide eller kvinder på barsel. Men hvad med de kvinder, der undergår en – ofte meget langvarig – fertilitetsbehandling? Er arbejdsgiver afskåret fra at opsige i den situation? Udgangspunktet vedrørende opsigelser og fertilitetsbehandling er, at medarbejdere ikke er beskyttet mod opsigelser i den udredningsfase, hvor det afgøres, hvilken graviditetsfremmende behandling, der skal anvendes. Der indtræder derimod beskyttelse, når fertilitetsbehandlingen konkret påbegyndes. Der består således ikke en fuldstændig fredning for kvinder i fertilitetsbehandling.

Få indblik i lovgivningen inden for forskelsbehandling i ligebehandlingsloven. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ferieloven i fokus

Kan man aftale sig ud af ferieloven ved at betale en – måske – højere løn?

Der er i de senere år set et stigende behov for og brug af ansættelseskontrakter med “skræddersyede” ansættelsesvilkår, og der kan være mange årsager til, at arbejdsgiveren og en medarbejder ønsker at udforme vilkårene anderledes end på traditionel vis, eksempelvis for at tiltrække arbejdskraft eller ved tilrettelæggelse af medarbejderens arbejdsindsats i fælles forståelse. Men uanset hvor fleksible parterne kan være, hvor langt rækker aftalefriheden så egentlig, når det gælder vilkår om f. eks. ferie? Den danske ferielov adskiller sig en del fra reglerne i de fleste andre lande.

Få indblik i Ferieloven og de nye ændringer i relation til blandt andet fritstilling. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 11