Ansæt de rigtige medarbejdere

For mange virksomheder er det afgørende med en let adgang til højt kvalificeret arbejdskraft, og hjælp fra et rekrutteringsbureau kan være en god løsning. Se http://www.hr-forum.dk/hrk.html

Det danske selskab LIC Engineering havde udfordringer med at finde velegnede medarbejdere. Løsningen for dem var et rekrutteringsbureau. Ifølge LIC’s britiske udviklingsdirektør Philip Davies er det nødvendigt at bruge de kompetencer, der er i rekrutteringsbureauerne for at sikre, at det er de rigtige folk, der bliver ansat. Han understreger dog: “Men vælg rekrutteringsselskabet med omhu.”.

Læs mere om, hvordan du kan gøre din rekrutteringsproces mere effektiv her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Empati – MasterClass i Psykologi

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber der er uundværlige – især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for, at navigere rundt i komplekse omgivelser.

Gennem MasterClass i Psykologi sættes der fokus på at skabe fælles visioner, værdier, ambitioner og kultur på tværs af faglige og organisatoriske skel. Det handler blandt andet om, hvordan man kan lade det enkelte menneske være, så denne får mulighed for at sætte sin egne værdier og kompetencer i spil. Uddannelsen giver, med sin unikke kombination af traditionel psykologi, procesorienteret psykolog og den mere målbare psykologi et indblik i, hvordan ledere, medarbejdere og virksomhed kan vinde folks hjerter og sind på en etisk ansvarlig måde.

MasterClass i Psykologi er målrettet dig, der ønsker at få indblik i kombinationen mellem ledelse, kommunikation og psykologi. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau med landets dygtigste undervisere inden for psykologi. Uddannelsen præsenterer således, nogle yderst relevante emner for vor tids udfordringer inden for blandt andet personlighedsteori, kognition og indlæring, positiv psykologi samt arbejdspsykologi.

Tilmeld dig i dag og få en specialrabat på kr. 10.000,- ex moms pr. person. Få mere information her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Høj beskæftigelse blandt kvinder

Ny undersøgelse viser, at Danmark ligger i front når det gælder beskæftigelsesandelen blandt kvinder i EU. Se http://www.probana.com/hrk.asp 

Danmark er spydspids, når det gælder andelen af kvinder på arbejdsmarkedet sammenlignet med resten af EU. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at 7 ud af 10 kvinder i Danmark går på arbejde. Statistikken bygger på tal fra Eurostat. Dermed er Danmarks beskæftigelsesandel blandt kvinder den næsthøjeste i Europa, kun overgået af Sverige.

Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Konkurrenceevnen er bristet

Illusionen om Danmark som en nation af skarpe hjerner, der med kompetence og engagement presser sig frem i verdenseliten og sikrer velstand, velfærd, innovation og konkurrenceevne, er bristet. Virksomhederne (og samfundet) skal blive bedre til at skabe optimale rammevilkår for den enkelte medarbejders arbejdsindsats. Se www.probana.com/hrk.asp

Danske ledere har – i forhold til deres europæiske kolleger – et meget stort personaleansvar, men der er i alle lande en bevægelse i retning af at give den enkelte leder et stadig større ansvar for de medarbejdere, som vedkommende har.

Hvis ikke virksomhederne formår at optimere medarbejdernes kompetencer, motivation og omgivelsesvilkår, fortsætter vi som økonomiprofessoren Nina Smith har udtrykt det – Titanic-sejladsen på 1. klasse mod de isbjerge, der kommer tættere og tættere på.

Læs mere på www.probana.com/hrk.asp

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Kosttilskud som hjælp til en travl hverdag

I en travl hverdag kan det være svært at få prioriteret alle de sunde vaner, vi alle godt ved at vi burde have. Hverdagen er for de fleste så travl, at det kan være svært at få indarbejdet nogle sunde madvaner og få tilstrækkeligt med fysisk aktivitet. Derfor er kosttilskud blevet meget populære, da det er en nem og tilgængelig måde at få dækket sine umiddelbare kostbehov. Der er dog meget usikkerhed om det overhovedet er sundt med alle de kosttilskud, for at få en sundere hverdag. Kan det øge energiniveau og præstationsniveau at spise kosttilskud? Eller får vi alt hvad vi behøver igennem vores kost? Og hvordan bliver vi bedre til at navigere i hvad de forskellige eksperter siger?

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Kvinder – fremtidens ledere

Vil du have mere pondus i dine præsentationer? PROBANA Business School giver dig råd til, hvordan du fanger, og beholder dit publikums opmærksomhed. Undersøgelser viser, at op imod 93 procent af alle ledere bliver nervøse over at skulle give en præsentation.

Fra PROBANAs MasterClass i Kommunikation giver vi dig her 5 gode råd, som vil give dine præsentationer mere gennemslagskraft, og give dig mere hår på brystet.

1. Start med ansigtet. Skab god kontakt til dit publikum, ved at flytte dit blik vandret igennem forsamlingen og kort ”fast-låse” øjenkontakt med så mange som muligt. Hold den enkelte øjenkontakt lige præcis længe nok til at plante en tanke eller fastslå et statement hos modtageren. Det handler om at give alle modtagere en følelse af, at du laver præsentationen kun for hans/hendes skyld.

2. Brug din krop. Du skal altid bruge din krop til at fange og beholde folks opmærksomhed. Fægt med arme og ben, peg, slå i bordet, brug dine hænder – gør noget, bare du er aktiv! Selv den mest interessante præsentation kan blive dræbt af en person, som står med hænderne i lommerne bag ved en talerstol. Brug dit kropssprog til at understrege og illustrere dine pointer, og brug hele ”scenen” til at gøre det. Hvis du aktiverer dig selv fysisk i din præsentation, vil du automatisk selv blive mentalt fanget og engageret. Brug af kropssprog har derfor dobbelt virkning.

3. Kontroller din stemme. Da din stemme er dit vigtigste værktøj, skal du også kunne beherske den bedre end noget andet. Du skal vide, at ”hvordan” du siger det, er lige så vigtigt, som ”hvad” du siger. Brug hele dit stemmebånd til at skabe dynamik, brug temposkift og sørg for at ALLE kan høre hvad du siger. Den mest gentagne fejl er dog, at man glemmer at holde ”kunstpauser”, hvor du lader dine pointer trænge ind, ved hjælp af 2-3 sekunders stilhed. Drop dine ”og øhhmmmnn” pauser imellem dine emner, og lad i stedet stilheden understrege det du lige har sagt.

4. Ryst posen. Uanset hvor spændende din præsentation er, så vil dit publikums opmærksomhedsspænd altid have en grænse. Vær kreativ og vær beredt på hvad du vil gøre, når den første falder i søvn – for det kan og vil ske.

5. Øv dig. Malcom Gladwell pointerer i sin bog ”Outliers”, at det tager mere end 10.000 timer at blive ekspert i noget. Dette gælder også præsentationer. Så vigtigst af alt; Øv dig. Kommunikation er alt. Uden de rette kommunikative virkemidler og præsentationsteknikker vil vi aldrig nå helt igennem til vores modtagere – hvem end de er.

Få skærpet dine kompetencer og mærk forskellen med en MasterClass i kommunikation fra PROBANA Business School. Vi kører pt. en stor besparelse på uddannelsesbudgettet. Ring ind og hør nærmere på tlf. 45 76 58 58 eller kontakt os på mail probana@probana.com

Læs mere her http://www.probana.com/kom.asp

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ledere er rollemodeller

Ledere er rollemodeller over for blandt andre medarbejdere og har pligt til både at sætte god ledelse på dagsordenen og råbe vagt i gevær over for dårlig ledelse i et tidligere Ugens Dilemma. Se http://www.probana.com/dip.asp 

Hvordan er din lederstil? Er du den rollemodel, som du gerne skulle være, og som din virksomheds værdier og holdninger kræver, for at du kan gå forrest, tegne forretningen og sende de rigtige signaler og holdninger? Umiddelbart er disse spørgsmål måske ikke dem, du som leder tænker mest over i hverdagen, men det bør man gøre. En leder må aldrig være i tvivl om, at når man har sagt ja til at være leder, er det en opgave, som forpligter, og en opgave man skal forvalte på bedst tænkelige vis. Man er rollemodel for medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere. Og et enkelt fejltrin skal opvejes af rigtig mange succeshistorier, før fejlen går i glemmebogen – hvis det overhovedet sker. Når jeg bringer dette på banen, er det fordi, jeg for nogen tid siden havde en oplevelse, som jeg mildest talt blev noget paf over. Til et møde, hvor vi sad en del ledere og drøftede de daglige ledelsesudfordringer, begyndte en leder at prale med sine præstationer på et område, jeg vil betegne som nok én af de mest krævende ledelsesopgaver, nemlig opsigelse af medarbejdere. Hvis der så var noget at prale over, kunne det måske være lærerigt for alle os andre, men det var der desværre ikke. Tværtimod stod det hurtigt klart, at håndteringen af afskedigelserne langtfra var i orden, men det var helt tydeligt, at den pågældende leder selv mente, at opgaven var løst lige efter bogen, som han sagde. Imidlertid var intet praktiseret efter det, jeg vil betegne som normal god ledelsespraksis, og ydermere var hans behandling af en medarbejder på grænsen til mobning. Selv mente han, at opgaven var løst godt, og han tilkendegav, at han til enhver tid ville håndtere en lignende situation på samme måde. Han var så kontant i sine udmeldinger, at alle rundt om bordet – inklusive mig selv – blev tavse og nok også noget rystede over, at hans holdninger lå så langt fra sund fornuft og god ledelsespraksis. Ingen af os kunne tro, at hans virksomhed er enig i denne måde at udøve ledelse på.

Læs mere om god ledelse her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Personalejura: Vigtigt ved fyringer

Afskedigelse skal altid være sagligt begrundet i enten den ansattes eller institutionens forhold. 

Som virksomhed er man forpligtet til altid at følge de ansættelsesretlige regler, samt at før der træffes en afgørelse (om advarsel, afsked eller bortvisning), skal den ansatte gives mulighed for at kontrollere og kommentere virksomhedens beslutningsgrundlag. Virksomheden kan afskedige medarbejderen, hvis der foreligger har en saglig afskedsårsag.
En saglig afskedsårsag kan eksempelvis være:

Medarbejderens forhold, fx:

  • sygdom
  • sygdom/sygefravær
  • uegnethed
  • samarbejdsproblemer
  • arbejdsvægring
  • Institutionens forhold, fx:
  • besparelser ved bevillingsmange
  • bortfald af opgaver
  • omstruktureringer

Læs mere på www.pju.dk, www.probana.com/hrk.asp, samt www.probana.com/mch.asp.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Rygepolitik på arbejdspladsen

To nye domme sætter fokus på arbejdsgivers rettigheder til at fastsætte rygepolitik på arbejdspladsen samt at pålægge medarbejdere sanktioner, såfremt rygepolitikken overtrædes. 

Som arbejdsgiver er ledelsesretten en helt central del i forhold til ansættelser. Ledelsesretten fastsætter blandt andet, at arbejdsgiveren må fastslå rygepolitik og idet også begrænse, hvor meget medarbejderne ryger i arbejdstiden. Der er dog begrænsninger for, hvor skrappe restriktioner, man som arbejdsgiver kan pålægge sine medarbejdere, da det er et krav, at reglerne skal være ordentligt begrundede. Eksempelvis kan man begrunde rygepolitikken i, at man vil fremstå som en sund virksomhed, samt at man ikke udsætter sine medarbejdere for passiv rygning. Dette skal dog også vejes i henhold til medarbejdernes ret til privatliv.

Rygeforbud? 
Spørgsmålet i denne sag var, om Københavns Lufthavn kunne tillade sig at fremsætte et rygeforbud på alle deres 12 mio. kvadratmeter. For at forenkle rygepolitikken, besluttede man, at medarbejderne hverken måtte ryge i pauser eller til og fra arbejde. Voldgiftrettens opmand lagde vægt på, at et rygeforbud generelt godt kan omfatte hele arealet af arbejdspladsen, da dem der ryger let kan opfattes som virksomhedens medarbejdere af eksempelvis kunder af virksomheden.

Lufthavnen består af et bemærkelsesværdigt stort areal med enormt mange færdende mennesker hver dag. Derfor fandt opmanden, at rygende medarbejdere der ved uniform eller på andre måder kunne identificeres med virksomheden, kunne sætte virksomhedens ry i et dårligt lys, og derfor gik rygeforbuddet ind under ledelsesretten.

Dog fandt opmanden, at rygeforbuddet på hele matriklen inklusiv til og fra arbejde lå uden for ledelsesretten, da det indbefattede medarbejdernes fritid.

Bortvisning på baggrund af overtrædelse af rygepolitik 
I en anden dom skulle Retten i Odense tage stilling til, om det var velbegrundet at bortvise en medarbejder ansat 30 år i et firma, på baggrund af overtrædelse af rygepolitikken. Virksomheden havde en rygepolitik, der sagde, at medarbejderne udelukkende måtte ryge i et skur, og overtrædelse af dette ville medføre bortvisning. Medarbejderen havde før fået en advarsel for at overtræde reglerne om rygning, og da personen blev taget i det anden gang, medførte det bortvisning.

Rygepolitikken var begrundet i, at virksomheden producerede levnedsmidler, og derved risikerede de at miste certificeringer (og kunder), hvis man under et kontrolbesøg fandt, at medarbejderne ikke overholdt rygepolitikken.

Retten afgjorde, at bortvisningen var berettiget, eftersom virksomheden havde meldt rygepolitikken så klart ud, samt at medarbejderen allerede havde fået en bortvisning.

Værd at bemærke 
Eftersom samfundsudviklingen har medført strammere rygeregler, videreføres dette også automatisk til arbejdsgiverens ret til at stramme rygepolitikken.

Dog er et forbud mod rygning i medarbejderens tid uden for arbejdspladsen, ikke berettiget, da det går udover folks privatsfære, som man eksempelvis så i eksemplet fra Københavns Lufthavn. Virksomheders rygepolitik skal dog tages alvorligt, som dommen i Odense viser.

Af: Institut for Personalejura

Synes du, dette var spændende, og vil du gerne vide mere om de juridiske forpligtelser, der indgår i personalepolitik, så deltag i Institut for Personalejuras ”Personalejurauddannelse”. Læs mere her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Sundhed på bundlinjen

Er det rimeligt, at de højestlønnede mænd lever 10 år længere end de lavestlønnede? Nej. Sunde medarbejdere er ikke alene glade, de skaber også en bedre bundlinje. Hvis kommunerne, arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder forpligter sig, kan vi via arbejdspladsen en gang for alle gøre op med uligheden i sundhed. Se her.

Mange danskere har hårde job, der tærer på kroppen, eller hører til den gruppe, der får hjulene til at køre rundt på tidspunkter, hvor vi andre sover. Det gælder også for medarbejderne på produktionsvirksomheden Pressalit, der er mest kendt for fremstilling af toiletsæder. I Pressalit og i 3F kan vi sagtens se, at det kan være mere udfordrende for medarbejdere med fysisk hårdt arbejde at finde det fysiske overskud til at dyrke motion i fritiden end for en person, der har siddet ved et hæve-sænke-bord det meste af dagen. Lighed i sundhed er noget, der ligesom den berømte nål i høstakken, er forsvundet. Det er – hvis vi skal blive i metaforen – noget hø. Både for den enkelte arbejder, men også for arbejdsgiveren. Sunde og tilfredse medarbejdere skaber en bedre stemning, større kvalitet i produktionen og giver en bedre bundlinje. Mange sygedage kan nemlig koste virksomheden dyrt. Kommunerne må hjælpe. Men hvorfor er der så stadig mange arbejdspladser, der ikke i tilstrækkelig grad har fokus på medarbejdernes sundhed? Det handler naturligvis om økonomi.

Få styr på sundhed og bundlinje her 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
1 2 3 10