Kvinder i ledelsen viser sig som guld på bundlinien

Undersøgelser viser, at virksomheder med kvinder i ledelsen generelt har syv procent bedre tal på bundlinien end virksomheder uden kvinder i ledelsen. Jo mere ligelig fordelingen af mænd og kvinder er på arbejdspladsen, des bedre er virksomheden til at få ideer til nye produkter og serviceydelser, viser en anden.

Der er pt. langt mellem de kvindelige CEOer, men i ledelseslagene under direktionen tonser kvinderne frem. Eksempelvis er 41 procent af Coloplasts ledere er i dag kvinder, og i Lundbeck er tallet 40 procent. Der er masser af nye kvindelige ledertalenter på vej op i organisationerne i Danmarks store virksomheder , viser en rundspørge, som Berlingske Research har foretaget. Medicinalbranchen har traditionelt været i stand til at tiltrække kvinder, og hos Coloplast og Lundbeck nærmer antallet af kvindelige ledere sig da også de 50 procent. Hos Tryg er 23 procent af de chefer, der refererer til koncernledelsen, kvinder. Og selv I FLS er  kun 19 procent af de chefer, der referer til toppen, kvinder. I Grundfos er 20 procent af virksomhedens middle managers kvinder. Her skal man tage i betragtning, at kun 30 procent af samtlige ansatte hos Grundfos er kvinder. Men der er masser af nye kvindelige ledertalenter på vej i Danmarks store virksomheder. Læs mere her

Mange artikler indikerer, at om få år bryder kvinderne igennem i hobetal på erhvervslivets topposter i både den private og offentlige sektor. Artiklerne viser også, at allerede nu klarer danske virksomheder med kvindelige ledere sig bedre på bundlinjen end dem, der kun har mænd på topposterne. og at virksomheder med kvinder i topledelsen målt på haruden kvinder i toppen. Undersøgelsen viser,

 • at hver tredje leder under 34 år er kvinde, mens det for ti år siden var en ud af fem. Læs mere her
 • at mænd oftere har flekstid på arbejdet end deres kvindelige kolleger. Læs mere her
 • at det ikke er børn, men utilpassethed, der får kvinderne til at forlade direktionsgangen i dag. Læs mere her
 • at der er flertal af kvinder på de videregående uddannelser. Læs mere her
 • at der bliver større forskel på mænd og kvinders løn, jo højere uddannelse de har. Helt op til 23,6 pct. for dem med videregående uddannelser. Læs mere her
 • at kvinderne opretter i større stil ansvarlige pensionsordninger, hvor de bl.a. tænker på børnene, mens mænd tænker mere på sig selv. Læs mere her
 • at kvinder er bedre til at skabe overskud i de brancher, hvor servicen er i højsædet, og hvor der skal være styr på detaljerne. Læs mere her
 • Og at antallet af kvindelige ledere stiger… Læs mere her

Virksomhederne kunne tjene milliarder med flere kvinder i bestyrelserne.

Når den mandlige danske erhvervselite vælger bestyrelsesmedlemmer, foretrækker de i ni ud af ti tilfælde mænd. Det viser en gennemgang foretaget af Politiken Research. Dermed er andelen af kvinder stort set på samme niveau som i 2001. Og det er ikke bare skidt for ligestillingen. Stadig mere forskning peger også på, at såvel aktionærer som samfundet årlig taber milliarder af kroner på de mandsdominerede danske bestyrelser.

Læs mere her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Enhver god leder skylder sine medarbejdere at uddanne sig

“Uanset om man er født- eller ikke født leder” så sker der meget inden for personale- og ledelsesområdet, og ledere bør uddanne sig, så de kan følge med udviklingen. Er ligesom i andre erhverv – Ex jagt? … “Den fødte jæger” skal uddanne sig, selvom han også selv tror, at han er verdensbedste jæger – Ikke mindst af respekt for sine omgivelser…

God ledelse er afgørende for virksomheders vækst og attraktion som arbejdsplads. Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere.

Udviklingen af virksomhedens ledere – og dermed også virksomheden selv – kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer. Det leverer Probanas internationale Mini-MBA, der er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheder. Læs med på www.minimba.dk

Invester i din fremtid ligesom 8.300 andre danskere og bliv del af landets største ledernetværk. Køb i dag PROBANAs Mini MBA (kr. 20.000,-) + PROBANAs CBA (kr. 20.000,-) . Læs mere på www.minimba.dk eller www.probana.com/cba.asp … Ring 45 76 58 58

– Du kan stadig nå med på Nordens største lederuddannelse i 2017.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

En vinders Kropssprog

Som leder er det vigtigt af du kan aflæse dine medarbejder og have en motiverende udstråling.

Institut for Personaleudvikling kan med stolthed d. 18. april i København og d. 20. april i Århus præsentere én af tidens mest populærere foredragsholder Jesper Bergstrøm, som er ekspert i kropssprog og nonverbale signaler. Han har specialiseret sig i, at skabe succes i salg, service, forhandling, networking, præsentationer og Goal Mapping.

Jesper Bergstrøm ekspert i kropssprog og nonverbale signaler. Han har specialiseret sig i, at skabe succes i salg, service, forhandling, networking, præsentationer og Goal Mapping.

Vi sender hele tiden signaler til vores omgivelser, som vi bliver vurderet og tolket på. Når vi møder mennesker første gang, så har personen vi møder, truffet 80% af beslutningen inden for de første tre minutter, om de vil “købe” af os eller se os igen. Ydermere så viser forskningen fra MIT (Massechusets Institute og Technology), at man med 90% nøjagtighed, kan forudse resultatet af vores præsentationer, udelukkende på vores kropssprog, i form af troværdighed og selvsikkerhed.

Jesper Bergstrøm vil fortæller om, hvad der styrer vores kropssprog og hvad du som leder helt konkret kan gøre for at sende de rette signaler, når du vil skabe tillid, troværdighed, samt hvad du kan gøre, for at blive opfattet som en god leder og motiverende person.

Derudover får du som leder få indblik i, hvordan du hurtigt kan aflæse dine medarbejders og andre menneskers kropssprog.

Som leder får du også gode råd til, hvordan du kan sende de rette signaler, skabe mere troværdighed og tillid, skabe det bedste førstehåndsindtryk, sende positive signaler til dine omgivelser, øge din selvtillid, dit humør og energiniveau samt aflæse troværdighed hos dem du kommunikere med.

Jesper Bergstrøm giver også gode råd til, hvordan du kan tænke mere positivt og sætte dig selv i en tilstand, så du bliver “bedst når det gælder” og dermed skabe de bedste resultater for dine medarbejdere og opnå dine målsætninger.

Foredraget er fyldt med eksempler og værktøjer du kan bruge til, at skabe mere succes for dig selv og din virksomhed og dine medarbejdere uanset branche.

På selv dagen vil der desuden være mulighed for networking, sparring, inspiration og dialog med ligesindede.

Dette foredrag med workshop henvender sig til alle ledere i erhvervslivet.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Hvem må viderebringe hvad efter et bestyrelsesmøde?

Det er vigtigt at udforme en dagsorden inden et hvert bestyrelsesmøde samt gøre denne tilgængelig for samtlige bestyrelsesmedlemmer, så alle kender til agendaen og kan gøre sig tanker herom inden selve afholdelsen af mødet. Desuden bidrager en dagsorden til, at der på mødet bliver diskuteret og gennemgået de nødvendige og mere kritiske punkter for virksomhedens udvikling og arbejdsgang.

En dagsorden er derfor nødvendig for at mødet bliver effektivt og værdifuldt for virksomheden, modstillet en mere ustruktureret snak om hverdagens udfordringer. Mødet skal løftes op på et strategisk niveau, hvor bestyrelsesarbejdet befinder sig og kan gøre nytte. Dagligdagens udfordringer hører til i direktionen. … Læs med her

En standarddagsorden for et bestyrelsesmøde vil ofte se således ud:

1) Forelæggelse af forhandlingsprotokol med det seneste referat med henblik på godkendelse og underskrift … Læs med her

2) Forelæggelse af eventuelle tilførsler til revisionsprotokollen samt underskrivelse heraf … Læs med her

3) Meddelelser fra formanden … Læs med her

4) Direktionsberetning … Læs med her

5) Orientering fra direktionen om udviklingen siden sidste møde, herunder:

 • Gennemgang af seneste kvartalsregnskab med kommentarer til eventuelle afvigelser i forhold til budgetter og målefaktorer … Læs med her
 • Selskabets likviditet … Læs med her
 • Andre forhold af betydning for bestyrelsen, herunder forhold til orientering eller godkendelse … Læs med her

6) Mødets særlige emner … Læs med her

Nogle temaer kan med den rette forberedelse behandles på behørig vis på et enkelt møde i løbet af året, mens andre kræver et helt særligt fokus.

Der er ingen gylden regel for, hvor længe et bestyrelsesmøde bør vare. Det afhænger af de gældende omstændigheder. Et mødes resultater kan ikke måles ud fra dets længde, men måles ud fra resultatet af bestyrelsens beslutninger. … Læs med her

Hvem må viderebringe hvad efter et bestyrelsesmøde?

I bestyrelsens praksis kan det være hensigtsmæssigt med en aftale ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde om, hvad der skal videregives af hvem. Dette kan være en god leveregel i bestyrelsen, og den bør eventuelt optages i forretningsordenen. På denne måde kender alle deres ansvarsområder, når de forlader et afholdt møde, hvorfor ingen løse ender burde eksistere. Læs med her

Det er vigtigt, at det enkelte medlem i bestyrelsen til stadighed er opdateret omkring selskabets forhold – både mellem møderne, men ikke mindst på bestyrelsesmøderne. Mødets effektivitet nedsættes betydeligt, hvis enkelte medlemmer ikke er velforberedte eller ikke er i besiddelse af det relevante materiale i forhold til det der behandles på mødet, hvorfor det er vigtigt at afklare ansvarsrollerne herfor. … Læs med her

I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere & dygtige advokater, har vi udviklet den kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk. … Læs med her

MasterClass i Bestyrelsesarbejde giver dig værktøjskassen med alle de vigtige redskaber inden for bestyrelsesarbejde.  Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering. … Læs med her

Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder. … Læs med her

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne. … Læs med her

Tilmeld dig og læs meget mere om uddannnelsen her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ønsker du at tage plads i en bestyrelse? Så stil dig selv disse 4 spørgsmål først

En af de mest givende valg du kan foretage dig er, at tage en plads som bestyrelsesmedlem. En plads i en bestyrelse giver dig en unik mulighed for, at dele ud af dine ekspertise og erfaringer med henblik på, at hjælpe organisationer med at overvinde udfordringer, øge sin værdi samt ophøje sin offentlige profil.

Hvis du overvejer, at blive bestyrelsesmedlem skal du dog være klar over, at der forventes, at du yder et meningsfuldt bidrag. Sørg derfor for, at du ved hvad du står for og hvordan du kan gøre det til en fordelagtig oplevelse for alle involverede. Det kan være nyttigt at stille sig selv disse fire spørgsmål først:

1.       Hvorfor ønsker jeg en plads i bestyrelsen?

Hvis du overvejer at blive en del af en nonprofit organisations bestyrelse, er det formentlig fordi du brænder for det som organisationen står for. Og det er fantastisk. Men hvad forventer du, at opnå ved at være en del af denne bestyrelse? For nogle mennesker, giver frivilligt arbejde for en nonprofit bestyrelse dem mulighed for, at opnå mange mål på samme tid, såsom at fremme missionen ved en organisation som de har en passion for, at møde andre ligesindede fagfolk og få bestyrelseserfaring.

Hvis dit mål derimod er, at deltage i en almindelig virksomhedsbestyrelse, kan det være af andre årsager du ønsker at involvere dig. Hvis du er en del af den øverste ledelse i din virksomhed, kan din administrerende direktør opfordre dig til at deltage i en bestyrelse for, at præsentere dig for andre forretningsmodeller. Eller du er måske blevet rekrutteret af bestyrelsen på baggrund af nogle unikker færdigheder du besidder, som bestyrelsen mangler. Hvis du aktivt søger en position, kan det også være fordi du ser det som en mulighed for at netværke med andre fagfolk, øge din forståelse for en bestemt industri eller drage økonomisk fordel, da virksomhedsbestyrelsesposter som oftest er lønnet.

I begge tilfælde er det en fordel, at vide hvad du ønsker at få ud af oplevelsen – en mulighed for at lære en ny industri at kende eller op nye færdigheder? Prestige eller økonomisk fordel? Muligheden for at give noget tilbage til samfundet eller dit erhverv?

2.       Hvordan har du tænkt dig at komme i kontakt?

Virksomheder som tilbyder lønnede bestyrelsesposter vil have højt kvalificerede folk og de henvender sig derfor ofte til rekrutteringsvirksomheder først. Du kan derfor selv ligeledes overveje, at betale et rekrutteringsfirma til at finde dig en bestyrelsespost. Du kan også netværke med folk, som allerede er en del af bestyrelsen for en virksomhed du finder interessant, med henblik på at lære at de nødvendige færdigheder, og forudsat du har de færdigheder så se om de vil anbefale dig til posten.

Hvis du er interesseret i at deltage i et nonprofit organisations bestyrelse bør du lade dit netværk vide at du er interesseret, da disse poster ofte afsættes gennem henvisninger og anbefalinger. Så det kan være en fordel af skabe kontakt til folk, som allerede har en forbindelse til en nonprofit organisation, som du er interesseret i.

3.       Er jeg forberedt på denne forpligtigelse?

En plads i en bestyrelse tager tid og kræfter, og nye bestyrelsesmedlemmer undervurderer ofte begge dele. Så når du gør dine overvejelser, så spørg ind til forventningerne og gør derefter op med dig selv om du mener du kan leve op til disse.

Skulle du være heldig at komme til et interview til en bestyrelsesplads, så spørg hvordan det fungerer, hvor tit de mødes og hvad den gennemsnitlige mængde tid du bør afsætte ind i mellem møderne er. Hvis du bliver ansat, så spørg hvorfor du er blevet valgt til positionen. Spørg derudover om bestyrelsens prioriteter og sørg derefter at forbinde disse med de færdigheder og den ekspertise du kan bidrage med. Se interviewet som en two-way street, hvor i begge ønsker, at være helt sikre på, at det er det rigtige match.

4.       Bør jeg informere mine arbejdsgiver?

Mange virksomheder har regler for om ansatte må være bestyrelsesmedlemmer. Og selvom din arbejdsgiver ikke har en anført politik, er det en god ide, at lade ham eller hende vide, hvis du overvejer at blive bestyrelsesmedlem, så potentielle interessekonflikter kan behandles på forhånd. Dette gælder især hvis du overvejer en lønnet bestyrelsespost. Er dette et selskab som gør forretning med din arbejdsgiver? Er der en chance for, at dit engagement vil opfattes som en unfair indflydelse? I så fald vil både din arbejdsgiver og hans eller hendes juridiske-team formentlig bede dig om at fratræde posten.

Du vil ikke sætte nær så meget på spil ved at søge en frivillig position i en bestyrelse, men det er stadig en god ide, at give din arbejdsgiver besked. Det vil hjælpe dig i tilfælde af du skal bede om fleksibilitet til at deltage i møder. Det viser ligeledes, at du er interesseret i, at tilegne dig nye erfaringer, som kan øge din chefs syn på dit potentiale.

At tage plads i en bestyrelse kan være en god måde at bidrage til samfundet, dele ud af din erfaring og ekspertise, udvide dit professionelle netværk og styrke dit CV. Men hvis du overvejer at blive bestyrelsesmedlem, så husk på, at de regner med dig og forventer at du yder et meningsfuldt bidrag. Sørg derfor for, at du er velinformeret om, hvad der forventes og er forbedret på denne forpligtelse.

Bestyrelsesarbejde er ikke kun for C20-topcheferenes elite. Der findes et hav af bestyrelsesposter i både nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er mulighed for at få en plads, hvis du har de rette kompetencer.

Konferencen Plads i bestyrelsen sætter fokus på de vigtigste discipliner, som bestyrelsesmedlemmer bør besidde. Ligeledes får du råd og vejledning omkring, hvordan du får fat i disse poster. Kom med når Institut for Personaleudvikling inviterer dig og dine kollegaer til en endagskonference.

Som deltager får i forud for konferencen adgang til et spændende onlinemodul, som har fokus på bestyrelsesarbejde fra A-Z.

Læs mere om dagen program og tilmeld dig her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

God ledelse = Glade medarbejdere

Der er en statistisk sammenhæng imellem, at de virksomheder, der har en høj produktivitet også har gode, veluddannede ledere. Fællesnævneren ved dygtige ledere er ikke en høj intelligens, men evnen til at fornemme medarbejdernes følelser og behov. Dygtige ledere bruger medarbejdernes intelligens og ved, hvordan, hvor og hvornår man får dem til yde deres bedste. Motivation og arbejdsglæde er brændstoffet til dit arbejdsliv. Motiverede medarbejdere er både effektive og glade medarbejdere.

Flere undersøgelser viser, at arbejdsglæden kan kobles direkte sammen med en virksomheds økonomiske formåen. Derfor er det nødvendigt at løfte kvaliteten og styrke ledelsen i Danmark. Det er aldeles afgørende, at der bliver taget nogle konkrete initiativer.

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber der er uundværlige – især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Undersøgelser viser, at emotionelt intelligente ledere skaber markant bedre resultater end andre.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt til at skabe gode relationer og resultater. Der er mere end nogensinde brug for ledere, som forstår de bløde værdier og medarbejderne. For det er netop ved at forstå den enkelte medarbejders situation, at virksomheden har de bedste forudsætninger og mulighed for at komme videre.

Det handler bl.a. om at skabe den rette balance af positive, negative, aktive og passive følelser. Dårligere ledere og mangel på udfordring i dagligdagen er hovedårsagerne til, at medarbejdere skifter job. Vrisne eller småsure kommentarer på arbejdspladsen virker ofte langt stærkere på ansatte, end ledere tror. Lederne må erkende, at det er dem, der sætter den følelsesmæssige tone i virksomheden.

Hent den nye Psykologi Guide gratis i dag: PSYKOLOGI 2016 – KLIK HER (kun for deltagere på Mini MBAen).

Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for, at navigere rundt i komplekse omgivelser.

God ledelse er afgørende for virksomheders vækst og attraktion som arbejdsplads. En ting er hvad medarbejderne ønsker, men noget andet er, hvad lederne føler, bør blive prioriteret. Dette er der som oftest stor forskel på, da begge parter naturligvis har forskellige interesseområder. Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere.

Undgå kopierne, køb originalen – Kun PROBANA har lov til at udbyde den kendte Mini MBA – Diplomleder (DIP), som 8.500 modne danske ledere har deltaget på siden 2010 – Nordens førende lederuddannelse.

Udviklingen af virksomhedens ledere – og dermed også virksomheden selv – kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer. Det leverer Probanas internationale Mini-MBA, der er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheder. Læs med på www.minimba.dk.

Ledere vil efteruddannes for at nå nye højder, og medarbejderne vil arbejde under dygtig ledelse. Ellers banker de på hos virksomheden ved siden af. Så god ledelse er ikke udelukkende afgørende for virksomhedens bundlinje, men i høj grad også for at være i stand til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Der er fremdrift i samfundet og i virksomhederne; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dygtige ledere blive endnu dygtigere gennem unik inspiration, nye værktøjer og personlig udvikling. Læs med på www.minimba.dk.

Probanas Mini-MBA er rustet til fremdriften. Lederuddannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, som hele tiden dukker op og stiller nye krav hele vejen ned og op gennem virksomheden og ud i alle led rundt om virksomheden. Mini-MBA’en er på den måde både en styrkelse af den enkelte leders karriere, men tilfører samtidigt virksomheden bedre resultater gennem lederens udvikling. Læs med på www.minimba.dk.

Det er altafgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjerne konkret i hverdagen allerede i løbet af uddannelsesforløbet. Hos Probana vægter vi dette højt, hvilket også afspejler sig i de moduler, der er en fast del af vores Mini-MBA. Her har vi både fokus på de ’hårde’ og de ’bløde’ ledelsesværktøjer, men også på, at de redskaber, vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbejde. Læs med på www.minimba.dk.

Et eksempel er modulet Personaleledelse og psykologi, der både giver værktøjer til den daglige personaleledelse og udvikling, men også til kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Disse værktøjer er helt afgørende for at kunne håndtere al ledelse – herunder også de mere ’hårde’ discipliner som strategi og forretningsudvikling, der er et andet modul i Probanas Mini-MBA. Læs med på www.minimba.dk.

Karriere, familie og uddannelse på én gang
At have et travlt lederjob og samtidig få et aktivt privatliv til at hænge sammen kan være en udfordring for de fleste ledere. Og skal der tilmed en lederuddannelse oveni, kan det være svært at få enderne til at nå hinanden. Probana har derfor udviklet en helt særlig uddannelsesform, der primært består af en e-learning platform, hvor undervisningsmaterialet er let at gå til, det er let at få et overblik over pensum, der er hjælp til at holde fokus og dermed sikre, at uddannelsens mål nås. Den har vi udviklet, fordi vi tager ledernes og virksomhedernes hverdag alvorligt. Vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer os. Læs med på www.minimba.dk.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Chefsekretæren er for længst trådt ud af rollen

Få gode råd til mere motivation

At arbejde som chefsekretær er i dag en utrolig givtig karriere. Nogle personer er sandsynligvis stadig af den overbevisning, at alle kan udføre jobbet, men de er blot ikke klar over, hvor meget det kræver at være en god chefsekretær. Kalenderplanlægning, rejseplanlægning, mødeforberedelse og e-mail styring er blot nogle af basiselementerne i jobbet. En top-performende chefsekretær må blandt meget andet også besidde følgende karakteristikker: Være overbevisende, have lederegenskaber, være organiseret, have teknisk snilde, være tankelæser, være kreativ, være opsøgende, lede kontorets opgaver samt mindske stress. Professionen som chefsekretær kan være meget givende, hvis du formår at træde ud af din comfort zone og tage risici. Chefsekretærer kan skabe den karriere de ønsker lige nu, hvilket også betyder, at de har rigtig gode karrieremuligheder efterfølgende. Eksempelvis kan chefsekretæren stræbe efter at blive en strategisk business partner sammen med chefen, men det kræver en vis arbejdsindsats. Mulighederne kan være uendelige, det afhænger blot af chefsekretærens engagement. At være chefsekretær anses som et af de nye power job. Årsagen er bl.a. mindre hierarkiske virksomheder og kulturelt skift i synet på chefsekretærer – engang besad de ingen magt, men i dag besidder de rollen som gatekeeper til chefen, og skal sørge for at holde chefen på rette spor i den hektiske hverdag. Den moderne chefsekretær adskiller sig også ved at besidde mere uddannelse. Ved at vise arbejdsgiveren, at man bestræber sig på kontinuerligt at søge ny læring og på at udvikle sig som chefsekretær, udtrykkes, at man tager jobbet meget seriøst. Institut for Personaleudvikling inviterer i den forbindelse til Chefsekretæruddannelsen, hvor udbygge dine erfaringer med ny viden, som du aktivt kan bruge i jobbet som chefsekretær. Udddannelsen har til formål at give deltagerne en inspirerende, motiverende og faglig uddannelse, hvor der vil blive sat fokus på hvordan du bedst muligt navigerer i alle de udfordringer, der følger med jobbet.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Turnaround ledelse: Ret din virksomhed op og sæt kurs mod nye og levedygtige tider

Turnaround ledelse (ny)<img class=”aligncenter size-full wp-image-890″ src=”http://personaleudvikling.org/wp-content/uploads/2015/04/Turnaround-ledelse-ny.jpg” alt=”Turnaround ledelse (ny)” width=”874″ height=”582″ />

Turnaround ledelse er processen forbundet med at omdirigere en virksomhed fra en truende krise til en sund og levedygtig forretning. Hvad enten der er tale om økonomiske udfordringer, et generationsskifte eller andre kritiske faktorer, så kræver det en effektiv og særligt tilpasset ledelsesstil for at bringe virksomheden tilbage til en stabil tilstand.

Udfordringer og kriser kan komme i alle former og størrelser. Turnaround ledelse er således forskellig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Alligevel findes der nogle grundlæggende best practice-værktøjer, som gør sig gældende i langt de fleste tilfælde. Ved at være bevidst om de væsentligste metoder fra turnaround ledelse forbedres mulighederne væsentligt for at videreføre en levedygtig virksomhed. Turnaround ledelse sikrer således lederen et rationelt og handlekraftigt overblik i krisesituationer, hvor hun eller han bliver presset fra forskellige fronter, og hvor mængden af presserende opgaver virker uoverskuelig.

Forgangseksemplet Eivind Kolding

Da Eivind Kolding, som daværende CEO for det kriseramte Maersk Line, udtalte, at det i fremtiden skulle være ligeså nemt at bestille en container hos Maersk Line, som det var at bestille en bog hos Amazon, var der mange, der havde svært ved at se sammenhængen. Og da han videre proklamerede, at når det gjaldt service, så skulle Maersk Line være som Singapore Airlines, var der endnu flere, der tvivlede på hans strategi. Essensens af disse benchmarks var imidlertid, at hvis man som leder skal reformere sin virksomhed i praksis, så er man oftest nødsaget til at hente inspiration fra andre brancher – og fra andre ledere.

Som de fleste er bekendte med, formåede Eivind Kolding med sin unikke tilgang at vende op og ned på Maersk Lines kritiske situation og gjorde sig dermed til absolut forgangseksempel på succesfuld turnaround ledelse.

Danmarks første undervisning i turnaround ledelse

Begrebet ”turnaround ledelse” er altså ikke fuldkommen nyt – men hidtil har der ikke været sat fagligt fokus på området. Institut for Personaleudvikling har således fornøjelsen af som de første i Danmark at kunne invitere til en inspirerende, lærerig og praktisk orienteret konference om turnaround ledelse. Formålet med konferencen er at klæde deltagerne på til at håndtere truende organisatoriske udfordringer såvel som at lære at navigere uden om lignende trusler i fremtiden. Basalt set kan turnaround ledelse anskues som forandringsledelse under særligt pres, og derfor vil konferencen være relevant og værdiskabende for enhver leder, uanset virksomhedens nuværende situation.

Foruden livlig inspiration, aktuelle tendenser og relevante erfaringer fra Danmarks førende specialister udstyres deltagerne på konferencen med effektive værktøjer til turnaround ledelse, som øjeblikkeligt kan implementeres i deltagernes egne virksomheder.

Læs meget mere om konferencen her

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Træt af lange mandage?

Vi kender det alle sammen – vækkeuret ringer og en ny dag ligger klar og parat foran os med et potentiale for at være produktiv og udbytterig. Alligevel drages fingeren mod snooze-knappen. Vi orker ikke at stå ud af sengens bløde og omfavnende varme, og 10 minutter mere har jo aldrig skadet nogen, vel? Læs mere her.

En halv time senere finder vi os selv i midten af et morgenkaos, hvor morgenkaffe, morgenkys, madpakker til børnene og glemte nøgler står om os, som støvskyen efter en tornado. Så snart foden er sat på kontoret, er der 100 nye presserende arbejdsopgaver, som ligger og venter, og man vælger at stresse hurtigt videre i dagens program, og får aldrig nået at lægge sin hektiske morgen bag sig.

Kaosset kunne meget vel være undgået, hvis motivationen og glæden over et godt stykke arbejde, var større end tilfredsstillelsen ved at trykke på snooze-knappen. Men hvordan finder vi motivationen? Læs mere her.

Helt overordnet er motivation drivkraften for vores handlinger. Motivation er afgørende for om vi går i gang med et projekt, en opgave eller forsøger at ændre vores adfærd, og ligeledes om vi gennemfører og i sidste ende når vores mål. Læs mere her.

Sidder du med en følelse af, at du også lidt for tit trykker på snooze-knappen, eller synes, at uret på arbejdspladsen snegler sig afsted, uden tiden synes at blive udnyttet optimalt, er det måske fordi du netop mangler redskaberne til på ny at opdage din arbejdsglæde og finde motivationen.

Institut for Personaleudvikling har i den forbindelse, i samarbejde med motivational coach Rasmus Bagger, skræddersyet konferencen Motivation & Arbejdsglæde, med henblik på at give dig redskaberne til at skabe et positiv arbejdsmiljø og øge din og dine medarbejderes motivation og arbejdsglæde.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Fremtiden er global, digital og komplet uforudsigelig.

Hvem havde for et par år siden fx troet, at en privat taxi-ordning som Uber skulle blive meget mere værd end Mærsk? Det kræver indsigt og udsyn at udnytte de muligheder, som opstår, og det kræver talent at omfavne omstillingen.

Verden er blevet mindre og medarbejderne klogere. For at være i stand til at gribe fremtiden og få succes, skal organisationer ikke bare fremme medarbejdernes kompetencer og ekspertise, men i høj grad også fremme medarbejdernes passion og initiativer. Det er medarbejdernes initiativer, der skaber fremtidens innovative løsninger. Det er netop det, vi i Danmark skal leve af.

Ledelse skal derfor være en igangsættende og faciliterende aktivitet – ikke en kontrollerende position. Bestyrelserne skal skabe organisationer, som fremmer medarbejdernes intelligente, selvstændige og kreative initiativer og adfærd.

Dygtige bestyrelsesmedlemmer er helt afgørende for, at vi fortsat kan skabe vækst og udvikle arbejdspladser i Danmark. Men bestyrelsesmedlemmerne skal dyrke deres udsyn og udfordre deres vaner. De må lære at se forbi deres rutiner og daglige arbejde, for vi har brug for ledere, der evner samarbejde og teamwork – ofte på tværs af faggrænser. Det kræver stærke kompetencer i kommunikation, netværksledelse, menneskesyn og forståelse for forandringer.

I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer. I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere og dygtige advokater, har vi udviklet den kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.

MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB)  giver dig værktøjskassen med alle de vigtige redskaber inden for bestyrelsesarbejde. Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering.

Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt på de muligheder og metoder, deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. Uddannelsen giver endvidere mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der være rig mulighed for personlig sparring med en række topledere og undervisere fra Master-uddannelserne.

Samfundet og erhvervslivet vil have veluddannede bestyrelsesmedlemmer med en viden, der er up-to-date. Virksomhederne vil have mest mulig valuta for pengene. Lederne efterspørger moderne og tidssvarende undervisning på højt niveau og med det rette miks af teori og erfaring. De ønsker en værdiskabende og omsættelig viden, som umiddelbart kan implementeres – og helst under uddannelsen. Det får de på MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB)

MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB) – efteruddannelse for travle bestyrelser
MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB) er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange bestyrelsesmedlemmer i offentlige og private virksomheder. Uddannelsen bringer ikke alene det enkelte bestyrelsesmedlem fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, som konstant dukker op og stiller nye krav til de ansatte.

MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB)  styrker både det enkelte bestyrelsesmedlems karriere og sikrer virksomheden bedre resultater gennem bestyrelsesmedlemmets udvikling. Udviklingen af bestyrelsesmedlemmer – og dermed også virksomheden selv – kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer.

Efteruddannelse giver faglig og personlig inspiration
Hos Leaders Club finder vi det vigtigt, at viden kan konsumeres i et fagligt forum, hvor ledere og bestyrelsesmedlemmer møder andre ledere med erfaring fra erhvervslivet, og hvor de ledelsesmæssige udfordringer kan drøftes ud fra empiri og personlige oplevelser og ikke kun ud fra lærebogseksempler. Efteruddannelse skal give lederen og bestyrelserne inspiration og mulighed for personlig udvikling – både menneskeligt og på bundlinjen.

Vi ved godt, at mange bestyrelsesmedlemmer kan have svært ved at finde tid til kompetent efteruddannelse. Hos Leaders Club skal den personlige udvikling ikke stå i skyggen af tidsmangel og forældede undervisningsformer. Derfor er vores uddannelsesform fleksibel og tilrettelagt med respekt for en travl hverdag. Læs mere på MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB)

Inspiration fra topledere
​Leaders Club har udviklet en E-learning platform, hvor undervisningen foregår hjemme eller på kontoret, når du har tid. Den kombineres med en række tætpakkede kursusdage, hvor lederne bliver undervist af landets mest kompetente undervisere.

På kursusdagene krydres MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB) s undervisning med en række særligt eksklusive gæsteindlæg. Her får lederne inspiration fra topchefer med stor erfaring og med rig inspiration at dele ud af.

Er du blevet nysgerrig? Læs mere på MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB) – her kan du også tilmelde dig næste hold.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin