LEGO på chefsekretærkonferencen 2016

Anne-Sophie Hougaard fra LEGO

Nu er der ikke længe til, at dette års Chefsekretærkonference løber af stablen i København og Århus. På konferencen kan du møde to yderst erfarne og kompetente oplægsholder – Erhvervspsykolog Henrik Leslye og ejer af PersonligWorkflow Mark Mayland – som vil sætte fokus på dig som chefsekretær og de mange udfordringer, som du møder i din hverdag.

Institut for Personaleudvikling kan nu med stor glæde præsentere oplægsholder Anne-Sophie Hougaard fra LEGO koncernen på Chefsekretærkonferencen 2016. Dette oplæg vil give dig et indblik i Anne-Sophies daglige opgaver og udfordringer, som personlig assistent hos LEGO, samt give dig som deltager inspiration og redskaber til, hvordan du skaber fokus og overblik i en travl hverdag.

Anne-Sophie Hougaard har mange års erfaring fra LEGO koncernen, hvor hun har besiddet flere roller inden for bl.a. HR, inden hun takkede ja til rollen som personlig assistent. I sit inspirationsoplæg vil hun inddrage disse erfaringer, samt faglige og personlige udfordringer fra rollen som chefens sparringpartner og hele kontorets koordinator.

Kom med på dette års store Chefsekretærkonferencen og få ny viden og inspiration til, hvordan du som chefsekretær håndterer en hverdag fuld af forandringer, opdateringer og arbejdspres, samtidig med du skal være professionel, effektiv, have overblikket og sørge for kommunikationen på tværs af mange afdelinger i organisationen.

Konferencen henvender sig til chefsekretærer, assistenter, PA’ere, projektledere, direktionssekretærer, mellemledere og alle som besidder en administrerende og kordinerende rolle.

Du kan mere om dagens program og tilmelde dig her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Motiverede medarbejdere kan fordoble effektiviteten

Motivation---Motiverede-medarbejdere

Stigende krav til produktiviteten samt nedskæringer er en realitet i mange organisationer i dag, og det er ikke overraskende, at dette kan gå ud over arbejdsglæden på arbejdspladsen. Det er vigtigt at have fokus på, hvordan arbejdsglæden opretholdes, da glade og motiverede medarbejdere netop er nøglen til øget effektivitet. 

Nutidens organisationer skal leve op til krav fra mange sider, og det er vigtigt, at medarbejderne yder deres allerbedste, så de bliver i stand til at håndtere svære situationer og stille kunderne tilfreds. Undersøgelser har vist, at et motiverende arbejdsmiljø kan give stor gevinst i forhold til effektiviteten, og motiverede medarbejdere er mellem 52 % og 127 % mere effektive end medarbejdere, der kun er gennemsnitligt motiverede. Derfor er det afgørende at ledere og medarbejdere sætter fokus på arbejdsglæden, da det styrker produktiviteten, modstandskraften samt evnen til at håndtere problemer effektivt. Nedenfor kan du få 4 tips til motivere og skabe en gladere arbejdsplads.

1. Feedback

Først og fremmest er det vigtigt, at der gives løbende feedback i organisationen. Mange medarbejdere oplever, at de hverken modtager ros eller kritik, og de ved derfor ikke, om deres indsats er god, eller hvordan de eventuelt kan forbedre sig.

En gylden regel er, at det er vigtigt, at der er balance mellem det positive og det negative. Dette er nøglen til konstruktiv feedback, og kritik kan skabe vrede, hvis det ikke vejes op af ros. Modtageren vil føle, at denne ikke anerkendes, når noget går godt, samt at der kun lægges mærke til fejlene. Når der gives ros fra kunder eller kolleger, er det derfor væsentligt at sikre, at dette kommer videre til den enkelte medarbejder. Det gængse råd i forhold til konstruktiv feedback lyder på altid at starte med noget positivt. Det er dog vigtigt at skabe afveksling, da risikoen er, at modtageren vænner sig til dette, og derfor ikke hører efter og kun lytter efter det ventede ’men’ og den kritik, de ved vil følge.

2. Anerkendelse

Når et projekt eller et samarbejde afsluttes med gode resultater, er kulturen på de travle danske arbejdspladser ofte, at der bruges en masse energi på, hvad der ikke fungerer, og man derved glemmer at fejre succeserne. Det er netop fejringen af medarbejdernes udbytterige indsats, der er en af de største skabere af energi og arbejdsglæde i organisationen.

Det er vigtigt, at medarbejderne får mulighed for trække på erfaringerne fra vellykkede projekter, da det er kilden til at sørge for, at de hele tiden udvikler sig og bliver dygtigere. Det kan være en god ide at benytte konkrete metoder til at få italesat succeserne. Dette kan eksempelvis være at sætte tid af til statusmøder, hvor medarbejderne får tid til at reflektere over deres rolle i den konkrete situation.

3. Opbakning

Loyalitet og forståelse er vigtigt i forhold til skabelsen af arbejdsglæde. Modtages der klager, er det vigtigt at de involverede medarbejdere føler sig forstået, og at der er opbakning fra leder og kolleger. Når der sker fejl i organisationen, er det væsentlige, at der rettes op på fejlen, og at de involverede parter lærer af den. Medarbejdere vil have nemmere ved at bruge eventuel kritik konstruktivt, hvis de føler sig forstået.

Her er det også vigtigt, at medarbejderen føler, at denne får mulighed for at forklare sig. I mange tilfælde vil det måske være dårlige undskyldninger, men det kan også vise sig, at fejlen bunder i mere strukturelle problemer, som skal løses.

4. Påskønnelse

Til sidst er det vigtigt at gøre plads til påskønnelse i hverdagen. Ledere og medarbejdere skal gøre hinanden opmærksomme på, hvor langt de er nået, da det giver energi og øger lysten til at løse andre udfordrende opgaver.

Som leder kan det være en ide, at inddrage dine medarbejdere, så de selv får mulighed for at reflektere over, hvornår de er mest effektive og yder den bedste indsats. Involvering og påskønnelse af medarbejdernes mening vil føre til øget ejerskabsfølelse, hvilket ofte medfører positivitet og arbejdsglæde i hverdagen.

Vil du have flere værktøjer til, hvordan du skaber større motivation og succes på din arbejdsplads, så inviterer Institut for Personaleudvikling til konferencen Motivation & Arbejdsglæde – opnå succes i dit arbejde. Med fokus på emner som positiv psykologi og gode vaner for motivation vil du få input til, hvordan du skaber arbejdsglæde i hverdagen.

Læs mere om konferencens program og tilmeld dig her.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin